Choď na obsah Choď na menu
 


Nezmysly tvrdí pán Cvek, nie pápež. Re: Papež tvrdí nesmysly

13. 11. 2010

Nezmysly tvrdí pán Cvek, nie pápež. Re: Papež tvrdí nesmysly

 

Vyzerá to tak, ako keby som si chcel s pánom Cvekom vymieňať názory cez médiá, ale nemôžem inakšie. Prečítal som si článok „Papež tvrdí nesmysly“ pána Cveka, uverejnený v Britských listoch dňa 7.11.2010 a opäť som bol šokovaný, ako majstrovsky dokáže Boris Cvek spájať pravdu s polopravdami a klamstvami a prekrúcať fakty tak, ako mu to vyhovuje. Paradoxne pán Cvek vytýka katolíckej cirkvi demagógiu, no práve jeho článok je klasickou ukážkou demagógie. Minimum faktov a racionálnej argumentácie, zato záplava demagogických obvinení bez dôkazov a logických zdôvodnení. Aj som na článok reagoval, ale môj článok nebol v Britských listoch uverejnený. Nechcem to však rozmazávať. Napokon, všetko zlé je na niečo dobré. Aspoň som mohol svoj článok ešte trochu „učesať“ a doplniť.

V zásade nemám najmenší dôvod vybavovať si s pánom Cvekom účty. Ani ho vlastne nepoznám a všetko, čo o ňom viem, som sa dozvedel z internetu. U akademicky vzdelaného človeka takéhoto formátu by som však očakával podstatne vyššiu úroveň formulácie argumentov. Aby som neopakoval chyby pána Cveka, budem - ako vždy - argumentovať racionálne a so znalosťou problematiky.

Boris Cvek v spomínanom článku zo 7.11.2010 okrem iného píše: „Nemluvě o traumatech, spojených u takových lidí např. s objevem vlastní homosexuality, která z nich dělá v římskokatolické církvi lidi druhé kategorie bez práva na plnohodnotný partnerský vztah. Ale skutečná Kristova církev, jak ji známe z časů apoštolů a jejich bezprostředních následovníků (před oficiálním uznáním křesťanského kultu v Římské říši), tu byla, aby pomáhala těm posledním, stigmatizovaným, nikoli aby vytvářela idylické stádo bigotních věřících, kteří se nezamažou od masturbace, od oplodnění in vitro nebo od antikoncepce.

Nie je to prvýkrát, čo Boris Cvek stavia do kontrastu prvotnú cirkev z čias apoštolov so súčasnou katolíckou cirkvou. Kým tú súčasnú prezentuje ako tvrdú, krutú, farizejskú, prvotnú cirkev z čias apoštolov autor vykresľuje ako tolerantnú a zhovievavú. Čo nato povedať? „Obdivujem“ totálnu neznalosť problematiky u autora. Prvotná cirkev totiž pranierovala morálnu zvrhlosť rovnako nekompromisne, ako súčasná katolícka cirkev. Keď už autor spomína homosexualitu, pozrime sa na postoj prvotnej cirkvi k tomuto problému. Apoštol Pavol v Liste Rímanom píše: „Preto ich Boh vydal nečistote podľa žiadostí ich srdca; a tak hanobili svoje vlastné telá tí, čo Božiu pravdu zamenili za lož, uctievali stvorenia a slúžili radšej im ako Stvoriteľovi, ktorý je zvelebený naveky. Amen. Preto ich Boh vydal nehanebným náruživostiam. Ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený. A podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a zahoreli žiadostivosťou jeden k druhému: muži s mužmi páchali nehanebnosť. Tak si sami na sebe odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie. A pretože si nevedeli vážiť poznanie Boha, Boh ich vydal napospas ich zvrátenému zmýšľaniu, aby robili, čo sa nepatrí, plných neprávosti, zloby, lakomstva, ničomnosti, plných závisti, vrážd, svárov, ľsti, zlomyseľnosti; sú klebetní, utŕhačskí, nenávidia Boha, urážajú iných, sú pyšní, povyšujú sa, vymýšľajú zlo, neposlúchajú rodičov, sú nerozumní, vierolomní, bezcitní a nemilosrdní. Hoci dobre vedia o Božom ustanovení, že tí, čo robia také veci, zasluhujú si smrť, nielenže to sami robia, ale aj schvaľujú, keď to robia iní.“ (Rim 1, 24-32)

Na rozdiel od pána Cveka cítim v texte svätého apoštola Pavla omnoho viac pohoršenia, ako v slovách ktoréhokoľvek súčasného predstaviteľa katolíckej cirkvi. Pán Cvek bohapusto klame!

Nielen súčasná cirkev, ale už aj svätý Pavol apoštol robil z homosexuálov „lidi druhé kategorie“, aby som presne citoval Borisa Cveka. Dovoľujem si dokonca tvrdiť, že súčasná katolícka cirkev je zhovievavejšia k hriešnikom, ako boli apoštoli! Práve preto, že jej predstavitelia, poučení minulosťou, pristupujú v súčasnej dobe k hriešnikom s veľkou dávkou lásky a tolerancie, nie naopak, ako tvrdí pán Cvek!

Katolícky klérus nemá záujem vyvolávať atmosféru nenávisti. Toto je klamstvo pána Cveka! My ako katolíci sme povinní nažívať v láske a porozumení aj s homosexuálmi, pretože príkaz lásky je najvyšším Božím príkazom a dobrodením zároveň, ale na druhej strane homosexuáli nemôžu žiadať od katolíckej cirkvi to, čo im nepatrí. Nijaký pápež nemôže napríklad postaviť homosexuálne zväzky na úroveň manželstva! Veď Hospodin kedysi stvoril ľudí ako Adama a Evu! Nestvoril dvoch Adamov ani dve Evy. Dvaja Adamovia, ani dve Evy by nemohli splodiť potomstvo a tým je povedané všetko. Môžeme zhovievavo tolerovať spôsob života homosexuálov, no v žiadnom prípade ho nemôžeme schvaľovať, či dokonca obdivovať a tobôž nie postaviť homosexuálne zväzky na úroveň posvätného manželstva! Toto nekompromisne pranierovali apoštolovia a preto to nemôže schvaľovať súčasný pápež. Morálna autorita musí vždy zaujať jednoznačný postoj k morálnemu problému a hlava katolíckej cirkvi predsa nemôže zaujať protikatolícky postoj!

Aby to lepšie pochopil aj pán Cvek, pomôžem si príkladom. Ak ešte platí to, čo som si prečítal na interenete, je pán Cvek vysokoškolský pedagóg. Nedokážem si predstaviť, žeby pán Cvek pochválil svojho poslucháča, ktorý by v noci napadol a olúpil starého človeka. Určite by pán Cvek takému poslucháčovci nepovedal: „Máš rozum a slobodnú vôľu. Môžeš robiť to, čo chceš. Máš na to plné právo.“

Neverím, že by také dačo pán Cvek kedykoľvek v živote urobil. Určite je pre svojich poslucháčov, a nielen pre nich, morálnou autoritou s jasne vyprofilovanými názormi. A tak isto aj pápež je morálnou autoritou, ktorá nebude meniť svoje názory podľa toho, odkiaľ vietor zafúka.

Katolíckej cirkvi sú mnohokrát vytýkané jej postoje k umelým potratom, eutanáziám a iným závažným etickým problémom tejto doby. Je však úplne scestná predstava, žeby mal pápež schvaľovať čosi, čo je v jasnom rozpore s 10 Božími prikázaniami. 5. Božie prikázanie hovorí jasne a nedvojzmyselne: „Nezabiješ!“ Žiadne špekulácie, žiadne filozofovanie, ale jasný, jednoznačný zákaz! Tu niet o čom špekulovať! A pápež predsa nemôže hlásať niečo iné, než hlásal Boh! Nemôže filozofovať o tom, či sú Božie prikázania dobré a správne! Veď by svoje poslanie postavil na hlavu!

Dodržiavanie Božích prikázaní pritom nie je len v záujme katolíckej cirkvi, ale má blahodarný účinok na celú ľudskú spoločnosť. A to aj v toľkokrát premieľanej kauze umelých potratov.

Dokazuje to napríklad aj dlhodobý výskum Fínskeho národného výskumného a rozvojového centra pre zdravie a sociálne veci. Ten potvrdil, že medzi ženami, ktoré v minulosti podstúpili umelý potrat, je percentuálne omnoho vyšší počet samovrážd, ako medzi ženami, ktoré umelý potrat nikdy nepodstúpili. Navyše výskum potvrdil, že ženy, ktoré porodili zdravé dieťa, majú nižšiu úmrtnosť ako ženy, ktoré absolvovali či už spontánny, alebo umelý potrat. Narodenie dieťaťa je teda podľa tohto výskumu nielen ochranou života dieťaťa, ale aj ochranou života a zdravia samotnej matky. Považujem v tejto súvislosti za potrebné zdôrazniť, že spomínaný výskum neorganizovala nijaká katolícka inštitúcia, ale výskumné a rozvojové centrum vo Fínsku s absolútne indiferentným postojom k akémukoľvek náboženstvu.

Pravda je taká, že umelý potrat zanecháva na psychike ženy, ktorá ho podstúpi, trvalé následky. Ba niektoré ženy sa aj na smrteľnej posteli vyrovnávajú s ťažkými traumami, spôsobenými umelými potratmi. Ak by týmto ženám v najťažšej chvíli, teda vo chvíli rozhodovania, či si dieťa ponechať, alebo podstúpiť umelý potrat, ponúkol niekto alternatívu, určite by nemuseli umierať s ťažkými ranami na duši. Znovu zdôrazňujem, že katolícka cirkev nechce hlásať nenávisť, ale lásku. Nechce ženy odsudzovať, ani trestať, ale chce im pomôcť. Ponúka alternatívu, ktorá je všestranne prospešná – hniezda záchrany. Ak by ľudstvo investovalo do budovania hniezd záchrany toľko energie a finančných prostriedkov, ako investuje do pochybných praktík umelého oplodňovania, mohlo by byť zachránených veľa zbytočne zmarených ľudských životov bez toho, aby niekto niekoho znevažoval, či očierňoval. Katolícka cirkev nechce upaľovať čarodejnice, ani páliť knihy, ako to robil jezuita Koniáš. Áno, aj takéto veci sa v minulosti diali – to nepopieram. A to je snáď jediná vec, na ktorej sa s pánom Cvekom zhodnem. Lenže katolícka cirkev sa ústami svojich najvyšších predstaviteľov už mnohokrát ospravedlnila za chyby minulosti. Nepotrebuje teda pána Cveka, aby jej dával rozumy.

10 Božích prikázaní nevymyslela katolícka cirkev. Sám Hospodin ich dal ľudstvu prostredníctvom Mojžiša. Tie sú a navždy ostanú nemenné! Žiaden pápež na nich nemôže siahnuť! A katolícka cirkev nerobí nič iné, len že sa snaží o čo najdôslednejšie dodržiavanie Božích prikázaní. Nielen vo svojom záujme, ale predovšetkým v záujme ľudí celého sveta. Ľudstvo môže dosiahnuť ozajstný blahobyt len vtedy, ak zachová v úcte Božie prikázania. Inej cesty niet! Ak by sa všetci ľudia riadili 10 Božími prikázaniami, nevládla by svetom nenávisť, ale láska. Neboli by zločiny, vraždy, lúpeže... Profitovalo by z toho celé ľudstvo.

Katolícka cirkev nechce ľuďom strpčovať život, ale naopak, pomáhať im. Nemôže však mlčky tolerovať mravnú spustlosť, nech by sa diala kdekoľvek na svete. Netolerovala ju prvotná cirkev, ba ani Ježiš Kristus nie. Áno, je pravda, že Kristova cirkev „tu byla, aby pomáhala těm posledním...“, ako píše Boris Cvek. Ježiš Kristus bol nesmierne láskavý a dobrý - kriesil mŕtvych, uzdravoval chorých, organizoval s apoštolmi materiálne a finančné zbierky pre tých najbiednejších a vykupoval ľudí z otroctva, proste na každom kroku konal skutky lásky a milosrdenstva. Lenže toto je len polovica pravdy! Druhá polovica pravdy je, že Kristus bol zároveň nezmieriteľným nepriateľom hriechu a mravnej spustlosti. Tú nikdy netoleroval! Veď on sám povedal: „Nemyslite si, že som priniesol pokoj na zem: Nie pokoj som priniesol, ale meč. Prišiel som postaviť syna proti jeho otcovi, dcéru proti matke, nevestu proti svokre.“ (Mt 10, 34-35)

Takéto tvrdé a nekompromisné slová som nezaznamenal u nijakého pápeža.

Boris Cvek píše: „Karikaturu víry máme ostatně zaznamenánu už v Novém Zákoně ve střetu mezi Ježíšem a klérem, mezi Synem Božím a farizeji.“

Zase len polopravda! Kristus nebol tvrdý len k farizejom, ako to vo svojom článku tvrdí pán Cvek, ale ku všetkým zatvrdilým hriešnikom. A dokázal sa aj poriadne rozohniť, keď videl, že sa deje neprávosť. Viacerí evanjelisti uvádzajú vo svojich evanjeliách, ako si Ježiš urobil z povrazov bič, vyhnal z chrámu predavačov a kupujúcich, ba aj ovce a dobytok, peňazomencom poprevracal stoly a predavačom holubov stolice. (Mt 21, 12); (Mk 11, 15); (Jn 2, 15)

Takže žiadna falošná idylka, o ktorej píše Boris Cvek, v prvotnej cirkvi nebola. Bol tam rovnako nezmieriteľný boj s mravnou spustlosťou, ako aj dnes. A že je dnešná katolícka cirkev iná, ako bola v časoch apoštolov? Ale veď je to absolútna samozrejmosť a ja sa pre zmenu divím, že sa tomu diví pán Cvek. Aj súčasná česká vláda spravuje českú krajinu inakšie, ako ju spravoval za oných čias kráľ Karol IV. Iné zákony platia dnes a iné platili v dávnej minulosti. Bolo by smutné, ak by to tak nebolo. Apoštol Peter nemal k dispozícii rozhlas, televíziu, internet ako má súčasný pápež. Nepoznal problematiku umelého oplodnenia in vitro, či genetické experimenty. Je nad slnko jasné, že katolícka cirkev sa nemôže zastaviť vo svojom vývoji, ale musí sa vyvíjať a reagovať na zmenenú situáciu vo svete! Nie pápež teda tvrdí nezmysly, ale Boris Cvek!

Karol Dučák

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.