Choď na obsah Choď na menu
 


Az elnökjelöltek közül számomra a legszimpatikusabb Dr. František Mikloško

6. 3. 2009

A Szlovák Köztársaság elnökének közelgő megválasztásával kapcsolatban fejtsem ki nézetemet, bátorkodom figyelmébe ajánlani az Egyházi Törvénykönyv alábbi kánonját:

212. kán. - 1.§ Amit a szent pásztorok, mint Krisztus képviselői a hit tanítóiként kijelentenek, vagy az egyház vezetőiként elrendelnek, azt a Krisztus-hívőknek, felelősségük tudatában, keresztény engedelmességgel követniük kell. 

2.§ A Krisztus-hívőknek joguk van arra, hogy szükségleteiket, különösen a lelkieket, valamint kívánságaikat feltárják az egyház pásztorai előtt. 

3.§ (A Krisztus-hívőknek) Tudásuk, szakértelmük és tekintélyük alapján joguk, sőt néha kötelességük, hogy az egyház javát érintő dolgokról véleményt nyilvánítsanak a szent pásztorok előtt, és véleményüket a hit, az erkölcs és a pásztorok iránti tisztelet megtartásával, valamint a közjónak és a személyek méltóságának figyelembevételével, a többi Krisztus-hívőnek tudomására hozzák.

Megjegyzés:

A szent pásztorok (sacri pastores) kifejezés nem az egyházi vezetők személyes életszentségére (sanctitas) vonatkozik, hanem felszentelt (az egyházi rend szentségét elnyert) mivoltukat hangsúlyozza. A hierarchia sajátos kötelességeinek és jogainak a hit és erkölcs tanításával kapcsolatban (vö. 752-754. k.) a Krisztus-hívők részéről a felelős engedelmesség kötelezettsége felel meg. Ugyanez vonatkozik az egyházfegyelem területére is. E kötelesség mindenkire: világira, papra, püspökre, szerzetesre is érvényes. Tehát a hierarchikus elöljárók nemcsak tanácsot adhatnak a rájuk bízottaknak, nemcsak meggyőzésükre törekedhetnek, hanem kötelező erővel rendelkezhetnek, parancsolhatnak is (vö. VI: Pius, Const. Auctorem fidei, 1794. VIII. 28, 4-5. pont: DS 2604-2605. sz.; LG 27). A felelősség tudatában való engedelmesség azt jelenti, hogy nem egyszerűen azért kell engedelmeskedni, mert parancsoltak valamit, hanem azért, mert törvényesen parancsolták. Továbbá, hogy kezdeményező módon kell engedelmeskedni. Vagyis, amikor az előjáró parancsa teret enged a saját kezdeményezéseknek, a törvényes parancsnak, együttműködő lelkülettel kell engedelmeskedni (Código EUNSA 175). A parancs akkor törvényes, ha azt a legitim hatóság a saját hatáskörén belül, saját rábízottjai számára adta ki. (vö. pl. JONE III, 490). Az engedetlenség az Egyházi Törvénykönyv szerint büntetendő cselekmény (1371. k.).

Számomra a SZK elnökjelöltjei közül - megélt értékrendjük alapján – a legszimpatikusabb Dr. František Mikloško.

Mons. Dr. Gábor Bertalan, szepsi esperes - plébános

 

Zpomedzi kandidátov na post prezidenta SR pre svoju hierarchiu hodnôt je mi najbližší pán Dr. František Mikloško.

 

Ohľadom voľby prezidenta Slovenskej republiky, dovolím si zacitovať aspoň jeden z kánonov Kánonického práva:

Kán. 212 - § 1. To, čo posvätní pastieri, reprezentujúci Krista, ako učitelia viery vyhlasujú alebo ako správcovia Cirkvi stanovujú, veriaci, vedomí si vlastnej zodpovednosti, sú povinní s kresťanskou poslušnosťou zachovávať.

§ 2. Veriaci majú právo, aby sa so svojimi potrebami, najmä duchovnými, a so svojimi žiadosťami obracali na pastierov Cirkvi.

§ 3. Podľa vzdelania, odbornosti a vážnosti, ktoré požívajú, sami majú právo, ba niekedy aj povinnosť prejaviť posvätným pastierom svoju mienku vo veciach, ktoré sa vzťahujú na dobro Cirkvi, a oboznámiť s ňou aj ostatných veriacich pri neporušení celistvosti viery a mravov i úcty voči pastierom a so zreteľom na spoločný osoh a dôstojnosť osôb.

(K maďarskej verzii pán dekan priložil aj poznámky ku Kódexu kanonického práva - poznámka administrátora stránky)

 

Zpomedzi kandidátov na post prezidenta SR pre svoju hierarchiu hodnôt je mi najbližší pán Dr. František Mikloško.

Mons. Dr. Bertalan Gábor, dekan - farár v Moldave nad Bodvou

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.