Choď na obsah Choď na menu
 


„Neveríme vo formuly, ale v skutočnosti, ktoré tieto formuly vyjadrujú...“ (Katechizmus Katolíckej cirkvi (KKC), čl. 170)

 

"...traja kňazi a diakon poslali mne a ostatným biskupom na Slovensku výzvu, aby sme vyznali vieru a zriekli sa bludov podľa ich pravidiel. Týmto kňazom a diakonovi však neprináleží stanovovať pravidlá na vyznanie viery, lebo tie sú v Katolíckej cirkvi stanovené Svätým Otcom." (arcibiskup metropolita a predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský, Katolícke noviny, 20. 1. 2010

 

V skutočnosti, my kresťania katolíci môžeme (a mali by sme) vyznávať svoju vieru a rovnako sa na ňu pýtať aj svojich bratov a sestry tisícorakými slovami, tisícorakými spôsobmi. Nižšie som rozdelil vyznania viery do siedmych skupín.

 

1. Biblické vyznania

 

Ty si Kristus, Syn Boha živého (Vyznanie sv. Petra, apoštola, Mt 16, 16, Všemohúci Bože, ty si vystavil svoju Cirkev na Petrovi, ktorý vyznal vieru v tvojho Syna; prosíme ťa, nedovoľ, aby bludy a búrlivé rozvraty ..., Breviár)

Ty si Kristus, Syn Boží (Oveľa viac by sme si Martu mali pamätať ako ženu, ktorá verejne vyznala vieru – Slovo medzi nami, Jn 11, 27)

Pán môj a Boh môj! („Tomáš vyznal vieru, pretože uvidel vzkrieseného Krista.“ - Z úvahy na stránke farnosti Martin k textu Jn 20,19-31).

 

Ty si Syn Boží! (Takmer rovnakými slovami ako Peter, vyznali vieru aj nečistí duchovia, Mk 3,11)

 

2. Vyznania Cirkvi (pápežov a koncilov)

 

Apoštolské vyznanie viery

Nicejsko – carihradské vyznanie viery (Nicejsko – konstantinopolské, r. 381)

 

Quicunque – Atanázove vyznanie viery

Vyznanie viery Nicejského koncilu (r. 325)

Vyznanie viery Epifánia (okolo roku 374)

Vyznanie viery Toledského koncilu (11. synoda v Tolede, r. 675)

Vyznanie viery 4. Lateránskeho koncilu (r. 1215)

Vyznanie viery Lyonského koncilu

Vyznanie vieryTridentského koncilu (r. 1564)

Vyznanie viery Florentského koncilu (Keď bola v Cirkvi veľká kríza kvôli herézam, mních Maxim Vyznavač (Maxim Paleologos) prišiel za pápežom Martinom I. a vyzval ho, aby vyznal pravú katolícku vieru pred celou cirkvou a odsúdil herézy. Pápež Martin I., vedomý si svojej povinnosti pred Bohom, to urobil. Odsúdil heretický vládny edikt imperátora a vyznal pred celou cirkvou, čo je.pravá katolícka náuka. Výsledok: cirkev bola uchránená od bludu, ale sv. Maxim a sv. Martin I., pápež, zaplatili tvrdú daň – vyhnanstvo a smrť následkom tvrdých podmienok a mučenia. Jeho vyznanie prijal následne Florentský koncil)

Fides Damasi

Vyznanie viery Božieho ľudu, napísané Pavlom VI. (Sollemnis Professio fidei: AAS (1968) 433 – 445, latinsky, anglicky,

 

3. Vyznania viery cirkevných učiteľov

 

13 vyznaní (viery) – 13 kníh svätého Augustína: VYZNANIA

 

4. Vyznania viery biskupov

 

Vyznanie viery melchitského gréckokatolíckeho arcibiskupa Eliasa Zoghbyho (1995)

 

5. Vyznania viery vlastným životom, obetou

 

Státisíce kresťanských mučeníkov

 

6. Vyznanie viery modlitbou, svedectvom

 

Krátka modlitba – poďakovanie pred jedlom (E. A. Cernan všade, kde bol, vyznal vieru v Boha. Aj na pôde SAV v Smoleniciach pred jedením vstal a pomodlil sa krátku modlitbu, Katolícke noviny, 17/ 2001)

Najväčším darom Boha Stvoriteľa v celom vesmíre je dar života na Zemi. (E. A. Cernan všade, kde bol, vyznal vieru v Boha... na pôde SAV v Smoleniciach v rozhovore vyznal, Katolícke noviny, 17/ 2001)

Ak sa nad tým všetkým zamyslí rozumný človek, musí prísť na to, že to všetko stvorila veľká sila! (E. A. Cernan všade, kde bol, vyznal vieru v Boha. V úvahe o vesmíre a zvláštnosti Zeme povedal, Katolícke noviny, 17/ 2001)

Komentár Mariána Gavendu: Odpočinok ako vyznanie viery, Vatikánsky rozhlas, 28. 6. 2007

 

7. Všedné, súkromné vyznania

 

Sme na ceste do kostola. Opýta sa nás kolega, ktorý je neveriaci, kam ideme. Aj pravdivá odpoveď je naším súkromným vyznaním viery. Ideme okolo sv. kríža, prežehnáme sa – vyznávame spásonosnú obetu nášho Pána, pozdravíme sa kresťanským pozdravom „Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!,“ skrátene: „Pochválen(ý),“ „Pozdrav Pán Boh!,“ „Zdarboh!“ (Tento pozdrav nevymizol na verejnosti dokonca u našich baníkoch, geológoch a ich rodinách ani za ateizovaného režimu). Aj pozdravom „Ahoj“ vlastne vyznávame vieru, lebo tento pozdrav vznikol ako skratka „Ad Honorem Jesu!“ (Na slávu Ježišovu!), ktorý používali najskôr nemeckí námorníci a riečni plavci. Od nich aj aj českí, po nich aj vodáci a iní trampi a skauti.

 

Zdroje – okrem vyššie uvedených: Wikipédia

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.