Choď na obsah Choď na menu
 


Malá analýza volebných (ne)úspechov Fera Mikloška

26. 3. 2009

Malá analýza volebných (ne)úspechov Fera Mikloška

 

Dobrá správa: Z Gréckokatolíckeho arcibiskupstva Prešov, v ktorom ako jedinom z 9 biskupstiev čítali líst biskupa na podporu Mikloška v chrámoch počas bohoslužieb, v obci Beloveža (okr. Bardejov, tab. 2) získal Fero o 700% viac hlasov než pred 5 rokmi, v obci Červená Voda (okr. Sabinov) o 450% viac. Porovnával som len obce, ktorých sídla farností začínajú na písmená A až Č. Z ostatných obcí by sa asi našli aj výraznejšie vzostupy počtu voličov Fera. Priemerne, zo 14 spracúvaných obcí bol Ferov volebný zisk o 30% vyšší než keď kandidoval s podporou KDH.

Zlá správa: Vyššie uvedený nárast vyzerá v relatívnych číslach závratne, ale len preto, že ide o úplne malé až zanedbateľné počty. Viď tabuľky 2 a 2a. V obci Breznička (okr. Stropkov, 93,3% gréckokatolíkov) nezískal Fero ani jediný hlas.

 

Dobrá správa: Zo všetkých 22 okrskov, v ktorých získal Fero viac ako 100 hlasov (Porovnať s predošlými voľbami bolo možné len tie okrsky, ktoré tvoria celé obce. Len od roku 2005 sa u nás zverejňujú výsledky aj podľa okrskov. Pravdepodobne ako v jedinom štáte na svete.) najväčší nárast oproti predošlým prezidentským voľbám zaznamenal Fero v obci Mútne (o 176%) a v obci Suchá Hora (o 117%). V piatich obciach získal viac a v piatich menej než v r. 2004. Z 10 porovnateľných obcí bol v priemere o 16% vyšší voličský zisk. Z týchto 22 okrskov a možno aj zo všetkých 5 919 okrskov len v piatich Fero vyhral (tab. 1a)

Asi nie je prekvapujúce, že z 22 okrskov, kde získal Mikloško viac ako 100 hlasov je 16 v Spišskej diecéze, 3 v Košickej arcidiecéze, po jednom zo Žilnskej, Nitrianskej a z Bratislavskej arcidiecézy. Z Banskobystrickej diecézy je pravdepodobne najprajnejší okrsok so 45 hlasmi, v Rožňavskej diecéze len so 16 hlasmi.

Celkovo by sa ale dalo povedať, že voliči KDH odporučenie vedenia KDH v prospech Ivety Radičovej úplne odignorovali

Volili Mikloška prinajmenej v rovnakom počte ako v r. 2004. Celkovo nižší Ferov volebný výsledok ide len na vrub maďarských spoluobčanov.

Volebná účasť Maďarov bola tohto roku v prvom kole približne 3-4 násobná oproti roku 2004

Kým pred 5 rokmi delili Maďari svoju priazeň medzi Kukana, Mikloška, Schustera a Bútoru, tentokrát ju sústredili len na Ivetu Radičovú. Predpokladám, že keby KDH túto nedoporučili oficiálne, boli by cítili mnohí maďarskí kresťania rozpor medzi doporučením KDH a kresťanskej platformy v SMK. Tentokrát, ako vždy, viac – menej izolovaní od slovenského prostredia, od slovenskej časti Rímskokatolíckej aj Gréckokatolíckej cirkvi nevedeli, asi ani netušili alebo neverili, že slovenskí katolíci doporučenie KDH prakticky na 100% odignorujú. Takto, Maďari nemali na čom rozmýšľať. Fero obdržal v obciach s vysokou prevahou obyvateľov maďarskej národnosti 15-40 x menej hlasov než pred 5 rokmi. Často len nepatrný zlomok hlasov Radičovej. V obci Jamníky (okres Dunajská Streda) dostal 345 x menej hlasov než Iveta Radičová.

Jediný katolícky kňaz maďarskej národnosti podporil Františka Mikloška

Je nim Mons. Bertalan Gábor, dekan – farár v Moldave nad Bodvou. Viď jeho článok (aj so slovenským prekladom): Az elnökjelöltek közül számomra a legszimpatikusabb Dr. František Mikloško. Žiaľ, ani jeho proklamovaná podpora asi vôbec nezabrala. Moldava nad Bodvou je mestečko s 51% slovenského obyvateľstva. Pred piatimi rokmi dostal Mikloško 216 hlasov, čo predstavovalo 8,9%, v týchto voľbách len 56 hlasov, čo je 2,1% (Radičová 1 925 hlasov, 72,2%)

Mýtus o voličoch Mikloška a Gašparoviča

Ak vyhrá voľby aj v druhom kole Ivan Gašparovič „vinník“ je už vopred známy: Fero Mikloško a jeho voliči. Je to nezmysel! Aj keď zaiste viacerí Mikloškovi voliči voliť do druhého kola nepôjdu, vhodia do urny prázdnu obálku alebo nevyplnený hlasovací lístok, či dokonca budú voliť starého ..uja, ide predsa o značne malú časť voličského spektra. Vážnejším problémom by malo byť, ako je možné, že aj v obciach, ktoré dopadli v prospech jedinéhokandidáta vystupujúceho ako kandidáta kresťanov, v obciach, kde sa nielen 90% obyvateľov hlási ku katolíckemu náboženstvu, ale kde aj v takomto vysokom počte chodia do kostola, väčšina ľudí volí exkomunistov a liberálov? Ako som ukázal vyššie, tento fenomén sa zďaleka netýka len týchto volieb. Pokusy o odpovede na takúto otázku by mohli byť začiatkom širokej diskusie. Na tejto stránke ponúkame komukoľvek akýkoľvek obsiahly priestor.

 

Tab 1 – 22 okrskov so ziskom viac než 100 hlasov – podľa počtu hlasov

 

Okrsok

Hlasy

Por.

% platných hlasov

Mútne (okres Námestovo)

260

2

30,2

Lendak (okres Kežmarok), okrsok 2

215

1

42,7

Chlebnice (okresDolný Kubín)

190

1

36,4

Trenčín, okrsok 36

158

3

19,8

Suchá Hora (okres Tvrdošín)

152

1

38,1

Ružomberok, okrsok 2

152

2

25,0

Fintice (okres Prešov)

141

3

20,1

Liesek (okres Námestovo), okrsok 1

137

2

29,3

Vrícko (okres Martin)

135

1

53,4

Lendak (okres Kežmarok), okrsok 1

124

2

35,8

Liptovské Sliače (o.RK), okrsok 2

123

3

20.5

Pucov (okres Dolný Kubín)

120

1

40,7

Prešov, okrsok 45

120

3

23,3

Oravská Polhora (okres Námestovo)

114

2

24,2

Levoča, okrsok 1

112

3

22,2

Liesek (okres Námestovo), okrsok 2

111

2

30,8

Bratislava-Staré mesto, okrsok 6

106

3

23,2

Novoť (okres Námestovo)

106

2

19,5

Kľušov (okres Bardejov)

104

2

24,0

Likavka (okres Ružomberok), okrs. 1

103

3

18,6

Ružomberok, okrsok 14

103

3

25,9

Hubová (okres Ružomberok)

102

2

22,8

 

Tab 1a – 22 okrskov so ziskom viac než 100 hlasov – podľa poradia v okrsku

 

Okrsok

Hlasy

Por.

% platných hlasov

Vrícko (okres Martin)

135

1

53,4

Lendak (okres Kežmarok), okrsok 2

215

1

42,7

Pucov (okres Dolný Kubín)

120

1

40,7

Suchá Hora (okres Tvrdošín)

152

1

38,1

Chlebnice (okres Dolný Kubín)

190

1

36,4

Lendak (okres Kežmarok), okrsok 1

124

2

35,8

Liesek (okres Námestovo), okrsok 2

111

2

30,8

Mútne (okres. Námestovo)

260

2

30,2

Liesek (okres Námestovo), okrsok 1

137

2

29,3

Ružomberok, okrsok 2

152

2

25,0

Oravská Polhora (okres Námestovo)

114

2

24,2

Kľušov (okres Bardejov)

104

2

24,0

Hubová (okres Ružomberok)

102

2

22,8

Novoť (okres Námestovo)

106

2

19,5

Ružomberok, okrsok 14

103

3

25,9

Liptovské Sliače (okres RK), okrsok 2

123

3

20.5

Prešov, okrsok 45

120

3

23,3

Bratislava-Staré mesto, okrsok 6

106

3

23,2

Levoča, okrsok 1

112

3

22,2

Fintice (okres Prešov)

141

3

20,1

Trenčín, okrsok 36

158

3

19,8

Likavka (okres Ružomberok), okrs. 1

103

3

18,6

 

Tab. 2 – všetky obce Gréckokatolíckého arcibiskupstva Prešov s viac než 50% obyvateľmi gréckokatolíckeho vierovyznania, začínajúce písmená A-Č – podľa počtu získaných hlasov

 

Okrsok (okr.), obyv., gréckokatolíkov

Hlasy

Por.

% platných hlasov

Banské (Vranov/ Topľou), 1458, 90%

27

3

6,5

Červená Voda (Sabinov), 460, 70%

22

3

1,2

Čičava (Vranov/ Topľou), 899, 68%

17

5

9,1

Čirč (Stará Ľubovňa), 1 118, 91%

17

3

5,4

Tichý Potok (Sabinov), 393, 74,6%

13

3

10,6

Beloveža (Bardejov), 802, 89%

8

6

2,7

Andrejová (Bardejov), 306, 80%

7

4

6,1

Čabiny (Medzilaborce), 430, 51%

5

4

3,3

Čertižné (Medzilaborce), 421, 80%

5

4-5

3,3

Cabov (Vranov/ Topľou), 422, 61%

4

5

2,4

Čabalovce (Medzilaborce), 349, 69%

3

5

3,9

Cernina (Svidník), 589, 82,5%

3

5-6

1,3

Bajerovce (Sabinov), 354, 61%

3

5-6

2.3

Breznička (Stropkov), 134, 93%

0

5-7

0,0

 

Tab. 2a – všetky obce Gréckokatolíckého arcibiskupstva Prešov s viac než 50% obyvateľmi gréckokatolíckeho vierovyznania, začínajúce písmená A-Č – podľa poradia v obci (okrsku)

 

Okrsok (okr.), obyv., gréckokatolíkov

Hlasy

Por.

% platných hlasov

Tichý Potok (Sabinov), 393, 74,6%

13

3

10,6

Banské (Vranov/ Topľou), 1458, 90%

27

3

6,5

Čirč (Stará Ľubovňa), 1 118, 91%

17

3

5,4

Červená Voda (Sabinov), 460, 70%

22

3

1,2

Andrejová (Bardejov), 306, 80%

7

4

6,1

Čabiny (Medzilaborce), 430, 51%

5

4

3,3

Čertižné (Medzilaborce), 421, 80%

5

4-5

3,3

Čičava (Vranov/ Topľou), 899, 68%

17

5

9,1

Čabalovce (Medzilaborce), 349, 69%

3

5

3,9

Cabov (Vranov/ Topľou), 422, 61%

4

5

2,4

Bajerovce (Sabinov), 354, 61%

3

5-6

2.3

Cernina (Svidník), 589, 82,5%

3

5-6

1,3

Beloveža (Bardejov), 802, 89%

8

6

2,7

Breznička (Stropkov), 134, 93%

0

5-7

0,0

 

Spracoval: (kn)

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Pánovi Rusínovi

(Karol Nagy, karolnagy7@gmail.com, 5. 11. 2009 14:59)

Pán Rusín,

myslím, že žiadny súdny človek nepopiera, že aj rímskokatolíci a vedenie KDH má svoj vplyv na tom, že KDH má u gréckokatolíkov taký mizerný obraz. Predpokladám, že hlavne na dedinách. Tie dokumenty, ktoré uvádzate, sú o Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a nie o "vztahoch greckokatolici-rimskokatolic," ako uvádzate. Aj keď určite, každý by si mohol rozšíriť a skavlitniť svoj obraz na tieto vzťahy. Ja žiaľ na to teraz nemám čas.

A mohli by ste mi odpovedať, či si myslíte, že je pozitívne, že Mikloško pravdepodobne nevyhral v žiadnej ani najmenšej prevažne gréckokatoliíckej obci. A či je prijateľné, že v najlepšom prípade sa v týchto obciach umiestňoval na 3. mieste, za komunistom Gašparovičom a potratárkou Radičovou?

Rusini na Slovensku

(Rusin, 5. 11. 2009 10:01)

Navstivte link
http://www.ruthenians.narod.ru/
a stiahnite si 638 autentickych dokumentov o vztahoch greckokatolici-rimskokatolici na Slovensku od roku 1968 do roku 2005

Odluka cirkví od štátu

(Administrátor, 30. 3. 2009 10:44)

Tono, len malá technická pripomienka; Ak chceš hlasovať za alebo proti odluke:

http://www.nazory.estranky.sk/clanky/odluka-cirkvi-od-statu/peticne-referendum

Pripravujeme širšie a aktívnejšie vystúpenie v tejto veci. Ak by niekto chcel doplniť zatiaľ päťčlenný petičný výbor, kontaktná adresa: vseobecneinformacie@yahoo.de

Fero

(Tono, 30. 3. 2009 9:55)

asi tiez trochu zareagujem... aj ked si Fera Mikloska vazim (dufam, ze ho mozem takto volat, hoci si netykame :o)), myslim, ze by mu tiez neuskodilo trochu viac zvazovat slova, ktorymi sa prezentoval pred volbami... ono to treba vzdy a stale, ale o to viac, ak chcem reprezentovat narod a hlavne ak prezentujem krestanske hodnoty a Jezisovu lasku k nam, hriesnym ludom...
A k tomu, ze kolko nas veriacich v skutocnosti je, by som rad poznamenal, ze uz by sa konecne mohlo zinicializovat nejake dalsie statisticke scitanie ludu s otazkou, kto je za odluku Cirkvi od statu a kto by bol ochotny ju potom nasledne podporovat a myslim, ze to cislo potom by bol urcite pravdivejsi obraz o katolickom Slovensku... a urcite by to bolo na osoh vsetkym nam, mozno najviac niektorej casti kleru, ktori sa este stale radi odvolavaju na cislo okolo 70%, co je velky blud... museli by potom tiez zvazovat, ako naplnaju svoje poslanie, ktore dostali od Jezisa... a vlastne plati to pre nas vsetkych... Lebo asi najvacsi problem v zdanlivej neaktraktivnosti krestanstva v dnesnom svete je nedostatok autentickeho svedectva v beznom zivote okolo nas... k tomu nech nam vsetkym pomaha nas Pan a nech nas Duch stale povzbudi, ak nahodou mame z niecoho, ci niekoho strach... :o)
A este co sa volieb tyka, nedavno som pocul, ze pouzivat terminologiu "vacsieho a mensieho zla" pri ludoch nie je spravne, lebo kto z nas je taky, aby mohol obstat na 100% vo vsetkom, co sa pozaduje? Toboz ani na cele asi taki ludia nie su... cize asi sa da len s doverou, ci skor nadejou a podpornou modlitbou hladiet na ludi, o ktorych si myslime, ze aj napriek svojim slabostiam, su a budu schopni menit veci k lepsiemu, hoc po malych krockoch (a v neposlednom rade, ze boli ochotni sa nato podujat, kedze ini, mozno schopnejsi to neboli ochotni urobit... tiez je dobre snazit sa vidiet aj motivy ich konania a podla toho hodnotit)... Samozrejme, ze veriacemu cloveku nejde len o dobro pozemske, ale ma dbat aj o "Bozie veci"...

Voľme lepšieho: i keď je žena !

(Milan,Trnava, 29. 3. 2009 21:39)

Občania Slovenska,Slováci,Maďari, Romovia,Rusíni...

Po temer 20rokoch má Slovensko konečne šancu uspieť vo "finále" a zvoliť si rozumného rozhľadeného kandidáta , schopného riešiť neľahké problémy tejto krajiny a jej občanov, ktoré nám táto doba prináša.
dosiaľ to bol vždy čovek nejako spätý s" červenou "legitimáciou - nielen navonok,ale aj kdesi zvnútra...asi sme príliš rôznorodou spoločnosťou a ten bolševik sa v mnohých z nás ukrýva ešte dosť výrazne; nehovoriac o väzbách bývalých nomenklatúrnych kádrov a ich príbuzných i priaznivcov, ktorí po prechodnom krátkom" omráčení" po novembri 1989 ovládli dôležitejšie posty tohto nášho štátu a ľud náš "špatnokrásny", aby som citoval nášho slovenského klasika,dokonale naletel premaľovaniu červených kabátov na trikolory. Som Slovák, vždy ním zostanem,nech by som skončil hoci v Antarktíde...ale falošným politikom typu Ivana Gašparoviča svoj hlas-hoci v l.kole som podporil Ferka Mikloška, rozhodne nedám.
V tom nám Pán Boh pomáhaj.
Váš Milan

Synovia tohto sveta sú

(Ernest Géze, 29. 3. 2009 0:07)

múdrejší ako synovia svetla.
Prečo má kresťanské Slovensko stále ešte komunistického prezidenta a bude ho zrejme mať aj ďalších 5 rokov? Pretože my kresťania sme nejednotní. Pred 5 rokmi sa nevedeli dve kresťanské strany dohodnúť na jednom prezidentskom kandidátovi. Teraz zas, keď sa už konečne dohodli, mnohým kresťanom vadí, že ten ich kandidát resp. kandidátka nie je celkom ideálna. Nie je ešte zosobášená so svojim priateľom. Jej názor na morálku nie je v súlade s učením Katolíckej Cirkvi. Nesúhlasí so zákazom umelých potratov a chce to riešit osvetou. Ináč nič zlého neurobila.
Jej protikandidát má na zákaz umelých potratov rovnaký názor. Navyše, keď bol predsedom parlamantu, bolo Slovensko rozkrádané a izolované. Tak teda, koho máme voliť? Alebo máme sedieť doma a čakať na ideálneho kresťanského kandidáta ďalších 5 rokov? Mne sa to zdá hlúpe. Čo keď taká možnosť zasa nebude? Ja teda voliť pôjdem a budem voliť Radičovú.

dve poznámky

(Marianus, 28. 3. 2009 20:32)

1. Moja skúsenosť je taká, že mnohí aktívni členovia KDH vyriešili rozpor medzi "odporúčaním" ich strany a svedomím tak, že v 1.kole vôbec nešli voliť.

2. Vďaka tomuto článku som pochopil, prečo podporovatelia Radičovej po oznámení výsledkov 1.kola začali s množstvom útokov na Fera a jeho voličov. A Radičová pritom mlčí... Čakal by som, že sa budú snažiť získať ich pre voľbu Radičovej v 2.kole, ale oni robia pravý opak. Až teraz som pochopil, že si pripravujú alibi - vopred určený vinník, ak Radičová nevyhrá.

je čas pôstu a modlitby!

(Jani, 28. 3. 2009 12:19)

Ešte chcem zdôrazniť, že nezábudajme na zmysel veľkého pôstu, to je to čo naozaj môže zmeniť tento spomínaný stav na slovensku. Netreba veľké zbytočné diskusie, potrebujeme viac modlitby a pôstu. Toto sú zbrane nie ľudské, ale ktoré nám dáva Boh. "Vaše zbrane sú pôst a modlitba" to sa píše vo Sv. Písme. Ináč neuspejeme v boji proti zlu, za ktorým stojí náš úhlavný nepriateľ! Potrebujeme Božiu výzbroj, aby sme uspeli, sami sme toho neschopný.

cca 5% skutočných veriaci na Slovensku?!

(Jani, 28. 3. 2009 12:09)

Tých pár percent voličov, ktorí dali hlas P. Mikloškovi sú zrejme aj skutočné percentuálne zastúpenie tých kresťanov na "katolíckom" slovensku, ktorí svoju vieru a s nej vyplývajúcu zodpovednosť za život okolo seba berú naozaj vážne. Kto je za to zodpovedný? Slovenské rodiny, ktoré nemajú čas pre skutočnú výchovu svojich detí a boja sa mať viac detí. Príčina je pýcha, strach o seba, konzumizmus, pohodlie a nedôvera v Boha, no predovšetkým slabá viera. Je to tzv. "gnóza" (rozumej blud) skrývať sa len za vonkajšie znaky viery a cirkvi, ale v duši a srdci s tým nemať nič spoločné. Slovensko skoro si zabudlo, že vďaka Matke Božej, ktorá späsobila pád komunizmu si prešlo pokojnou cestou do demokracie, no demokracia nie je anarchia a chaos. Demokraciu a slobodu treba vedieť aj žiť! Skutočná sloboda nemá nič spoločné s hriechom! Hriech Ťa zväzuje, spútava robí z teba totálnu trosku. To čo ťa robí slobodným a šťastným je svätosť, nie tých svätých čo máš doma na obrázkoch, či v modlitebnej knižke, ale Tvoja. Slovensko zastav už konečne propagáciu smrti, prestaň zabíjať svoje deti, prestaň propagovať, kultúru smrti a modli sa za tých ktorí to pre svoj vlastný hriech nevidia a nechcú vidieť. Ten hlavný hriech je hnusná pýcha, ktorá je matkou všetkých hriechov. A čo je hriech? To je najväčšie zlo v kozme. Áno v kozme, niet väčšieho zla, potom ľahký hriech je druhé najväčšie zlo v kozme. To je teologické vysvetlenie hriechu, ale zároveň i jasné vysvetlenie príčiny slabej viery na slovensku, ktorou je nejasný postoj ku všetkému zlu a tzv. stredná cesta ktorá v skutočnosti neexistuje! Buď veríš v Boha a máš ho v srdci úplne na provom mieste, alebo si neveriaci a nemyslíš to so svojou vierou v Boha i osobnou spásou vážne. No nezabudni Božie milosrdenstvo čaká i na teba!!!