Choď na obsah Choď na menu
 


Naddenominačné zoskupenia

 

Ekumenická rada cirkví na Slovensku, http://www.ekumena.sk

Združenie evanjelikálnych cirkví v Slovenskej republike (reg. od januára 1993), Ružová 13, 97411 Banská Bystrica, členovia: Apoštolská cirkev, Bratská jednota baptistov, Cirkev bratská, Evanjelická cirkev metodistická, AD 2000 s organizáciou  New Eastern Europe For Christ

 

Jednotlivé cirkvi

 

Apoštolská cirkev na Slovensku, predstaviteľ: biskup: Ján Lacho, Adresa: Sreznevského 2, 831 03 Bratislava 3, tel.: 02 /442 599 65, fax: 02/ 442 509 13, rada@acs-net.sk, www.acs-net.sk

 

Bahájske spoločenstvo v Slovenskej republike, predstaviteľ: Národná duchovná rada bahájov v SR, Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu 58, 811 02 Bratislava, tel.: 02 /544 181 91, fax: 02/ 544 181 91, info@bahai.sk, www.bahai.sk

 

Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike, predstaviteľ: predseda rady: Mgr. Tomáš Kriška, Súľovská 2, 821 05 Bratislava 2, tel.: 02/ 434 211 45, fax: 02/ 434 211 45, baptist@baptist.sk, www.baptist.sk

 

Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie, predseda: Karol Badinský, Cablkova 3, 821 04 Bratislava 2, tel.: 02/ 434 155 02, fax: 02/ 434 155 03, casd@casd.sk, www.casd.sk

 

Cirkev bratská v Slovenskej republike, predseda : Ing. Ján Henžel, PhD., Partizánska ul. 6, 811 03 Bratislava, tel.: 036/ 631 65 56, fax: 036/ 631 65 56, rcb@cb.sk, www.cb.sk

 

Cirkev československá husitská na Slovensku, biskup ThDr. Jan Hradil,ThD., Konventná 11, 811 03 Bratislava 1, tel.: 02/ 546 470 87, fax: 02/ 545 670 88, ccsh@stonline.sk, www.ccsh.cz

 

Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní v Slovenskej republike, riaditeľ: Juraj Seidl, Grösslingova č. 4, 811 09 Bratislava 1, tel.: 041/ 723 22 58, jseidl@nextra.sk, www.mormoni.sk

 

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Generálny biskupský úrad ECAV, generálny biskup: Mgr. Miloš Klátik, PhD., Palisády 46, P. O. BOX 289, 811 06 Bratislava 1, tel.: 02/ 544 328 42, fax: 02 /544 305 00, ecav@ecav.sk, www.ecav.sk

Východný dištrikt, biskup: Mgr. Slavomír Sabol, Hlavná 137, P. O. Box 119, 080 01  Prešov, tel.: 051/ 772 25 75, fax: 051/ 772 25 15, buvd@buvd.sk, www.ecav.sk

Západný dištrikt, biskup ZD:Mgr. Milan Krivda,    Nám. SNP 5, 960 66 Zvolen, tel.: 045/ 520 36 36, fax: 045/ 520 36 66, zdecav@zdecav.sk, www.ecav.sk

 

Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť, superintendant: Mgr. Robert Zachar, Panenská 10, 811 03 Bratislava 1, tel.: 02/ 544 144 68, fax: 02/ 544 144 68, ustredie@umc.sk, www.umc.sk

 

Gréckokatolícka cirkev v Slovenskej republike - Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, arcibiskup a metropolita: Mons.ThDr. Ján Babjak SJ, Hlavná 1, P. O. BOX 135, 081 35 Prešov, tel.: 051/ 773 46 22, fax:           051/ 756 26 25, grkbupo@greckokat.sk, www.grkatpo.sk

Gréckokatolícka eparchia Bratislava, eparcha: Mons. Peter Rusnák, 29. augusta 7, 811 08 Bratislava 1 Bratislava 1, tel.: 02/ 529 328 56, fax: 02/ 529 328 57, bratislava@grkatpo.sk, www.grkatpo.sk/

Gréckokatolícka eparchia Košice, eparcha: Mons. Milan Chautur CSsR., Dominikánske nám. 2/A P.O.BOX G-13, 043 43 Košice 1, tel.: 055/ 727 19 11, fax: 055/ 622 74 53, exarchat@grkatke.sk, www.exarchat.rcc.sk

 

Kresťanské zbory na Slovensku, zástupca: Milan Neklapil, Bystrická 20, 841 07 Bratislava 49, tel.: 02/ 442 542 38, fax: 02/ 647 752 37, kzsk@host.sk, www.krestanskezbory.host.sk

 

Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v SR, Výbor krajiny, Pekná cesta 17, P.O.Box 2, 830 04 Bratislava 34, tel.: 02/ 491 076 11, fax: 02/ 491 076 00, nsjs@wtbts.sk

 

Novoapoštolská cirkev v Slovenskej republike, cirkevný prezident: Ľubor Kučera, Nábr. arm. gen. Ludvíka Svobodu č. 24, 811 02 Bratislava 1, tel.: 02/ 544 335 91, fax: 02/ 544 335 91

 

Pravoslávna cirkev na Slovensku - Metropolitná rada, arcibiskup: vladyka Ján, Bayerova 8, 080 01 Prešov, tel.: 051/ 772 47 36, fax: 051/ 773 40 45, mrpc@orthodox.sk, www.orthodox.sk

Michalovská pravoslávna eparchia, biskup: Vladyka Juraj, Duklianska 16, 071 44 Michalovce, tel.: 056/ 642 41 56, fax: 056/ 643 15 00, uerpc.mi@stonline.sk,     www.orthodox.sk

Prešovská pravoslávna eparchia, arcibiskup: vladyka Ján, Budovateľská 1, 080 01 Prešov, tel.: 051/ 773 36 12, fax: 051/ 746 02 65, sekretariat@ppepoer.sk, www.orthodox.sk

 

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, biskup: Mgr. László Fazekas, Predsedníctvo synody, Jókaiho 34, 845 01 Komárno, tel.: 035/ 770 18 26, fax: 047/ 770 18 27, reformata@reformata.sk, www.refzborke.szm.sk

 

Rímskokatolicka cirkev v Slovenskej republike

Oficiálna stránka Konferencie biskupov Slovenska, www.kbs.sk (www.rcc.sk)

Tlačová kancelária KBS, www.tkkbs.sk

Zoznam web stránok rímskokatolíckych a gréckokatolíckych farností, filiálok, misijných staníc, www.fary.weblahko.sk

Katolícke médiá, www.katolickemedia.webzdarma.cz

Zoznam prolife organizácií, http://www.prolife.estranky.sk/clanky/linky_-odkazy/slovensko

 

Arcibiskupstvo Košice (slovenská východná provincia), arcibiskup - metropolita: Mons. Alojz Tkáč, Hlavná 28, 041 83 Košice, tel.:055/ 682 81 00, fax: 055/ 622 10 34, abukosice@rimkat.sk, www.rimkat.sk

Biskupstvo Rožňava, biskup: Mons. Vladimír Filo, Námestie baníkov 20, 048 01 Rožňava, tel.: 058/ 732 31 21, fax: 058/ 734 12 92, roznava@kbs.sk, www.roznava.rcc.sk

Biskupstvo Spišské Podhradie, biskup: Mons. František Tondra, Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie, tel.: 053/ 454 11 36, fax: 053/ 450 22 08, biskupstvo@kapitula.sk, www.kapitula.sk

 

Bratislavská arcidiecéza (slovenská západná provincia), arcibiskup - metropolita: Mons. Stanislav Zvolenský, Špitálska 7, 811 09 Bratislava 1, tel.: 02/ 572 006 11, abu@abu-bratislava.sk, www.abu-bratislava.sk

Arcibiskupstvo Trnava, arcibiskup: Mons. Ján Sokol, Hollého 10, P.O.Box 78, 917 66 Trnava, tel.:033/ 591 21 11, fax: 033/ 551 12 24, abu@abu.sk, www.arcibiskupstvo.sk

Biskupstvo Banská Bystrica, biskup: Mons. Rudolf Baláž, Námestie SNP 19, 975 90 Banská Bystrica, tel.: 048/ 412 57 26, fax: 048/ 412 46 38, bystrica@kbs.sk, www.bbdieceza.sk

Biskupstvo Nitra, biskup: Mons.Viliam Judák, Hradné nám. 7, P.O.BOX 46 A, 950 50 Nitra – Hrad, tel.:037/ 772 17 47, fax: 037/ 772 17 49, nitra@kbs.sk, www.biskupstvo-nitra.sk

Žilinská diecéza, biskup: Mons. Tomáš Galis, Mariánske nám. 23, P.O.Box B46 Žilina, tel.: kuria@biskupstvo-zilina.sk, www.biskupstvo-zilina.sk

 

Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky, ordinár OS a OZ SR: Mons. František Rábek, Nám. 4.apríla č. 20, 900 33 Marianka, tel.: 02/ 659 360 08, fax: 02/ 659 360 09, ordinariat@ordinariat.sk, www.ordinariat.sk

 

Starokatolícka cirkev na Slovensku, arcibiskup: Mgr. Augustín Bačinský, Chrenovská 15, 949 01 Nitra, tel.: 037/ 653 10 91, fax:  037/ 653 10 91, biskupsky.urad@slovenski-katolici.sk, www.slovenski-katolici.sk

 

Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR, výkonný predseda: RNDr. František Alexander, Kozia 21, 811 03 Bratislava 1, telefón: 02/54 41 21 67, fax: 02/ 544 111 06, uzzno@netax.sk

 

 

Podrobnejšie:  http://www.culture.gov.sk/cirkvi-nabozenske-spolocnosti )

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Bithereum for FREE and MUCH

(DennBow, 22. 10. 2019 13:05)

Hello!
I find the site where you can earn many ETHEREUM coins!
It all easy! More about it you can read here: https://yourownfreenow.blogspot.com/
Its not joke, no spam, no lie, guyes. Just take a look with yourownfreenow eyes and start to act.
the bonus: https://cryptbrowser.blogspot.com/
This browser is minihng BitCoins!!! While you serf as usually!

Boss Shooter - play online

(Williaminalp, 20. 10. 2019 10:49)

Boss Shooter – a game about battles with the boss, the game is a platformer with the ability to transform into different forms with different features. The game currently has 5 bosses.
A game that can be played by two!
https://bit.ly/31hYXPC

第一借錢網擁有全台最多的借錢資訊

(Danielanela, 20. 10. 2019 10:15)

第一借錢網擁有全台最多的借錢資訊

https://168cash.com.tw/

【揚歌-教學麥克風直營店】官方線上購物網站─JM-180B有線麥克風擴音器│無線麥克風擴音器│揚歌小蜜蜂│專營教學麥克風及教學擴音器

(Michaelfoxia, 18. 10. 2019 21:25)

【揚歌-教學麥克風直營店】官方線上購物網站─JM-180B有線麥克風擴音器│無線麥克風擴音器│揚歌小蜜蜂│專營教學麥克風及教學擴音器

https://mic-shop.com/

【揚歌-教學麥克風直營店】官方線上購物網站─JM-180B有線麥克風擴音器│無線麥克風擴音器│揚歌小蜜蜂│專營教學麥克風及教學擴音器

(Keithonelf, 18. 10. 2019 19:22)

【揚歌-教學麥克風直營店】官方線上購物網站─JM-180B有線麥克風擴音器│無線麥克風擴音器│揚歌小蜜蜂│專營教學麥克風及教學擴音器


https://mic-shop.com/

娛樂城介紹

(LeonelKic, 18. 10. 2019 15:56)

娛樂城介紹


https://forum.tw-sportslottery.com/thread-119-1-1.html

第一借錢網擁有全台最多的借錢資訊

(Raymondhoili, 18. 10. 2019 12:46)

第一借錢網擁有全台最多的借錢資訊

https://168cash.com.tw/

Hi there, I'm Jenny From Australia sawb e here

(RichardMaize, 18. 10. 2019 5:34)

Hello there I am Mark From Finland
I'm learning Dutch literature at a local university and I'm just about to graduate.

https://www.mifare.net/support/forum/users/ree-robux-generator-no-survey/

Hi there, I'm Jenny From USA sawb e here

(RichardMaize, 17. 10. 2019 16:25)

Hello there I am Jenny From USA
I'm learning Dutch literature at a local university and I'm just about to graduate.

https://disboard.org/servers/tag/free-robux-generator

【揚歌-教學麥克風直營店】官方線上購物網站─JM-180B有線麥克風擴音器│無線麥克風擴音器│揚歌小蜜蜂│專營教學麥克風及教學擴音器

(RonnieBoalf, 17. 10. 2019 15:14)

【揚歌-教學麥克風直營店】官方線上購物網站─JM-180B有線麥克風擴音器│無線麥克風擴音器│揚歌小蜜蜂│專營教學麥克風及教學擴音器

https://mic-shop.com/

New,s 2019 -2020

(Cecilsot, 13. 10. 2019 5:58)

Love. Hot Sex. Fun. You can find all this on the site https://beautygirl.online/

[LIMITED OFFER]NETFLIX FREE FOR 1 YEAR

(DarrylMit, 13. 10. 2019 3:38)

Get 1 Year Subscription for Netflix for free.
https://tiny.cc/netflix_free

locksmith tampa

(DannyNew, 12. 10. 2019 13:30)

Moved Permanently
https://sites.google.com/s/1H8wt5w4ptBl-dEz-I00bC6aSbwBWcwMC/p/1tkKf6USKK9bl6cZSF3UnN-Qyh3WusTfB/edit - More info...

Joanna joins Screenwritermag Corp

(joannab, 11. 10. 2019 17:22)

Hello ,
I’m Joanna Bird.
If you’ve ever been too tired and couldn’t finish a research assignment , then you’ve come to the right place. I work with students in all areas of the writing steps . I can also write the paper from start to finish.
My career as a scholarly writer started during high school. After learning that I was very talented in the field of academic writing, I decided to take it up as a job .

Professional Academic Writer- Joanna Bird- https://www.screenwritermag.com/ - Screenwritermag Team

friv games

(friv, 10. 10. 2019 20:51)

Technically flash video games https://fr-iv.games/ are interactive games created utilizing the Adobe Flash software. Macromedia originally possessed as well as created the Flash software for usage in animation programs and also was being used to develop motion pictures and also TV programs and intricate business discussions. Not long after, Flash was gotten by designers to develop web-based interactive video games.

Travel, Tips

(LarryAlamy, 9. 10. 2019 21:15)

Bookingcom jiudian yuding xitong-pinglun
wo jiang taolun tongguo BOOKING jinxing yuding shi jiesheng de fangshi.
Nin hao suoyou luke he geng duo!
https://subscribe.ru/group/beauty-group-/16098502/

triche jeux vidéos

(ibuxa.com, 8. 10. 2019 9:14)

tricher sur tous vos jeux vidéo mobile favoris grace à ibuxa !

infinie

第一借錢網擁有全台最多的借錢資訊

(Danielanela, 6. 10. 2019 16:33)

第一借錢網擁有全台最多的借錢資訊

https://168cash.com.tw/

Test, just a test

(XRumerTest, 6. 10. 2019 0:52)

Hello. And Bye.

What the hell! I didn't think it would be so challenging ((

(Aaronzer, 3. 10. 2019 22:10)

Thanks for the blog, it is filled with so much handy info. Reading this helped me a lot.
https://lawschoolessay429.blogspot.com
https://writingpapersforcollege529.blogspot.com
https://courseworkhelp865.blogspot.com
https://assignmenthelpaustralia0.blogspot.com
https://academicresearchpaper10.blogspot.com
https://papermatewritebrospens1.blogspot.com/
https://wheretobuytermpapersonline.blogspot.com/
https://criticalessay10.blogspot.com
https://professionalessaywriters570.blogspot.com
https://writingstationerypaper12.blogspot.com/
https://pptdesignservice.blogspot.com/
https://topessaywritingservice192.blogspot.com
https://designerwritingpaper217.blogspot.com
https://bookreports910.blogspot.com
https://goodquotesforcollegeessays604.blogspot.com
https://creativewritingpapers140.blogspot.com
https://scholarshipessay957.blogspot.com
https://helpmewritemyresearchpaper616.blogspot.com
https://writemycollegepaper816.blogspot.com
https://personalessayforcollege489.blogspot.com
https://howtowriteacompareand12.blogspot.com/
https://writingessaysforcollege473.blogspot.com
https://buyanessayus12.blogspot.com/
https://easyessay701.blogspot.com
https://howtomakeanessay208.blogspot.com
https://professionalassignmentwriting12.blogspot.com/
https://stepsonwritingaessay.blogspot.com
https://writinglinepaper531.blogspot.com
https://bestessayswebsite1.blogspot.com/
https://researchpapersonline745.blogspot.com
https://customresearchpaper684.blogspot.com
https://collegeadmissionessay20.blogspot.com
https://writingaresearchpaperproposal49.blogspot.com
https://howtowriteapresentationpaper1.blogspot.com/
https://bestwritingservices1234.blogspot.com/
https://thesisstatementwritinghelp119.blogspot.com
https://whattowriteonacollegeessay324.blogspot.com
https://wewriteessay.blogspot.com/
https://collegeessaytopics567.blogspot.com
https://howmanysourcesfora5pageresearchpaper.blogspot.com
https://essaywritingonschool578.blogspot.com
https://collegeapplicationessayprompts124.blogspot.com
https://exampleof-essay.blogspot.com/
https://writingaresearchpaperthesis235.blogspot.com
https://cheapassignmentwritingonline1.blogspot.com
https://essaysearch2.blogspot.com
https://essaywritingdiscuss78.blogspot.com
https://buytermpapersonline316.blogspot.com
https://textualanalysishowto.blogspot.com/
https://researchpaperexample406.blogspot.com


« predchádzajúci

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

následující »