Choď na obsah Choď na menu
 


Naddenominačné zoskupenia

 

Ekumenická rada cirkví na Slovensku, http://www.ekumena.sk

Združenie evanjelikálnych cirkví v Slovenskej republike (reg. od januára 1993), Ružová 13, 97411 Banská Bystrica, členovia: Apoštolská cirkev, Bratská jednota baptistov, Cirkev bratská, Evanjelická cirkev metodistická, AD 2000 s organizáciou  New Eastern Europe For Christ

 

Jednotlivé cirkvi

 

Apoštolská cirkev na Slovensku, predstaviteľ: biskup: Ján Lacho, Adresa: Sreznevského 2, 831 03 Bratislava 3, tel.: 02 /442 599 65, fax: 02/ 442 509 13, rada@acs-net.sk, www.acs-net.sk

 

Bahájske spoločenstvo v Slovenskej republike, predstaviteľ: Národná duchovná rada bahájov v SR, Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu 58, 811 02 Bratislava, tel.: 02 /544 181 91, fax: 02/ 544 181 91, info@bahai.sk, www.bahai.sk

 

Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike, predstaviteľ: predseda rady: Mgr. Tomáš Kriška, Súľovská 2, 821 05 Bratislava 2, tel.: 02/ 434 211 45, fax: 02/ 434 211 45, baptist@baptist.sk, www.baptist.sk

 

Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie, predseda: Karol Badinský, Cablkova 3, 821 04 Bratislava 2, tel.: 02/ 434 155 02, fax: 02/ 434 155 03, casd@casd.sk, www.casd.sk

 

Cirkev bratská v Slovenskej republike, predseda : Ing. Ján Henžel, PhD., Partizánska ul. 6, 811 03 Bratislava, tel.: 036/ 631 65 56, fax: 036/ 631 65 56, rcb@cb.sk, www.cb.sk

 

Cirkev československá husitská na Slovensku, biskup ThDr. Jan Hradil,ThD., Konventná 11, 811 03 Bratislava 1, tel.: 02/ 546 470 87, fax: 02/ 545 670 88, ccsh@stonline.sk, www.ccsh.cz

 

Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní v Slovenskej republike, riaditeľ: Juraj Seidl, Grösslingova č. 4, 811 09 Bratislava 1, tel.: 041/ 723 22 58, jseidl@nextra.sk, www.mormoni.sk

 

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Generálny biskupský úrad ECAV, generálny biskup: Mgr. Miloš Klátik, PhD., Palisády 46, P. O. BOX 289, 811 06 Bratislava 1, tel.: 02/ 544 328 42, fax: 02 /544 305 00, ecav@ecav.sk, www.ecav.sk

Východný dištrikt, biskup: Mgr. Slavomír Sabol, Hlavná 137, P. O. Box 119, 080 01  Prešov, tel.: 051/ 772 25 75, fax: 051/ 772 25 15, buvd@buvd.sk, www.ecav.sk

Západný dištrikt, biskup ZD:Mgr. Milan Krivda,    Nám. SNP 5, 960 66 Zvolen, tel.: 045/ 520 36 36, fax: 045/ 520 36 66, zdecav@zdecav.sk, www.ecav.sk

 

Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť, superintendant: Mgr. Robert Zachar, Panenská 10, 811 03 Bratislava 1, tel.: 02/ 544 144 68, fax: 02/ 544 144 68, ustredie@umc.sk, www.umc.sk

 

Gréckokatolícka cirkev v Slovenskej republike - Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, arcibiskup a metropolita: Mons.ThDr. Ján Babjak SJ, Hlavná 1, P. O. BOX 135, 081 35 Prešov, tel.: 051/ 773 46 22, fax:           051/ 756 26 25, grkbupo@greckokat.sk, www.grkatpo.sk

Gréckokatolícka eparchia Bratislava, eparcha: Mons. Peter Rusnák, 29. augusta 7, 811 08 Bratislava 1 Bratislava 1, tel.: 02/ 529 328 56, fax: 02/ 529 328 57, bratislava@grkatpo.sk, www.grkatpo.sk/

Gréckokatolícka eparchia Košice, eparcha: Mons. Milan Chautur CSsR., Dominikánske nám. 2/A P.O.BOX G-13, 043 43 Košice 1, tel.: 055/ 727 19 11, fax: 055/ 622 74 53, exarchat@grkatke.sk, www.exarchat.rcc.sk

 

Kresťanské zbory na Slovensku, zástupca: Milan Neklapil, Bystrická 20, 841 07 Bratislava 49, tel.: 02/ 442 542 38, fax: 02/ 647 752 37, kzsk@host.sk, www.krestanskezbory.host.sk

 

Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v SR, Výbor krajiny, Pekná cesta 17, P.O.Box 2, 830 04 Bratislava 34, tel.: 02/ 491 076 11, fax: 02/ 491 076 00, nsjs@wtbts.sk

 

Novoapoštolská cirkev v Slovenskej republike, cirkevný prezident: Ľubor Kučera, Nábr. arm. gen. Ludvíka Svobodu č. 24, 811 02 Bratislava 1, tel.: 02/ 544 335 91, fax: 02/ 544 335 91

 

Pravoslávna cirkev na Slovensku - Metropolitná rada, arcibiskup: vladyka Ján, Bayerova 8, 080 01 Prešov, tel.: 051/ 772 47 36, fax: 051/ 773 40 45, mrpc@orthodox.sk, www.orthodox.sk

Michalovská pravoslávna eparchia, biskup: Vladyka Juraj, Duklianska 16, 071 44 Michalovce, tel.: 056/ 642 41 56, fax: 056/ 643 15 00, uerpc.mi@stonline.sk,     www.orthodox.sk

Prešovská pravoslávna eparchia, arcibiskup: vladyka Ján, Budovateľská 1, 080 01 Prešov, tel.: 051/ 773 36 12, fax: 051/ 746 02 65, sekretariat@ppepoer.sk, www.orthodox.sk

 

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, biskup: Mgr. László Fazekas, Predsedníctvo synody, Jókaiho 34, 845 01 Komárno, tel.: 035/ 770 18 26, fax: 047/ 770 18 27, reformata@reformata.sk, www.refzborke.szm.sk

 

Rímskokatolicka cirkev v Slovenskej republike

Oficiálna stránka Konferencie biskupov Slovenska, www.kbs.sk (www.rcc.sk)

Tlačová kancelária KBS, www.tkkbs.sk

Zoznam web stránok rímskokatolíckych a gréckokatolíckych farností, filiálok, misijných staníc, www.fary.weblahko.sk

Katolícke médiá, www.katolickemedia.webzdarma.cz

Zoznam prolife organizácií, http://www.prolife.estranky.sk/clanky/linky_-odkazy/slovensko

 

Arcibiskupstvo Košice (slovenská východná provincia), arcibiskup - metropolita: Mons. Alojz Tkáč, Hlavná 28, 041 83 Košice, tel.:055/ 682 81 00, fax: 055/ 622 10 34, abukosice@rimkat.sk, www.rimkat.sk

Biskupstvo Rožňava, biskup: Mons. Vladimír Filo, Námestie baníkov 20, 048 01 Rožňava, tel.: 058/ 732 31 21, fax: 058/ 734 12 92, roznava@kbs.sk, www.roznava.rcc.sk

Biskupstvo Spišské Podhradie, biskup: Mons. František Tondra, Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie, tel.: 053/ 454 11 36, fax: 053/ 450 22 08, biskupstvo@kapitula.sk, www.kapitula.sk

 

Bratislavská arcidiecéza (slovenská západná provincia), arcibiskup - metropolita: Mons. Stanislav Zvolenský, Špitálska 7, 811 09 Bratislava 1, tel.: 02/ 572 006 11, abu@abu-bratislava.sk, www.abu-bratislava.sk

Arcibiskupstvo Trnava, arcibiskup: Mons. Ján Sokol, Hollého 10, P.O.Box 78, 917 66 Trnava, tel.:033/ 591 21 11, fax: 033/ 551 12 24, abu@abu.sk, www.arcibiskupstvo.sk

Biskupstvo Banská Bystrica, biskup: Mons. Rudolf Baláž, Námestie SNP 19, 975 90 Banská Bystrica, tel.: 048/ 412 57 26, fax: 048/ 412 46 38, bystrica@kbs.sk, www.bbdieceza.sk

Biskupstvo Nitra, biskup: Mons.Viliam Judák, Hradné nám. 7, P.O.BOX 46 A, 950 50 Nitra – Hrad, tel.:037/ 772 17 47, fax: 037/ 772 17 49, nitra@kbs.sk, www.biskupstvo-nitra.sk

Žilinská diecéza, biskup: Mons. Tomáš Galis, Mariánske nám. 23, P.O.Box B46 Žilina, tel.: kuria@biskupstvo-zilina.sk, www.biskupstvo-zilina.sk

 

Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky, ordinár OS a OZ SR: Mons. František Rábek, Nám. 4.apríla č. 20, 900 33 Marianka, tel.: 02/ 659 360 08, fax: 02/ 659 360 09, ordinariat@ordinariat.sk, www.ordinariat.sk

 

Starokatolícka cirkev na Slovensku, arcibiskup: Mgr. Augustín Bačinský, Chrenovská 15, 949 01 Nitra, tel.: 037/ 653 10 91, fax:  037/ 653 10 91, biskupsky.urad@slovenski-katolici.sk, www.slovenski-katolici.sk

 

Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR, výkonný predseda: RNDr. František Alexander, Kozia 21, 811 03 Bratislava 1, telefón: 02/54 41 21 67, fax: 02/ 544 111 06, uzzno@netax.sk

 

 

Podrobnejšie:  http://www.culture.gov.sk/cirkvi-nabozenske-spolocnosti )

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Monecy. Inteligentné investície pre vás budúcnosť.

(monecy, 7. 2. 2020 6:42)

Historicky nehnuteľnosti sa ukázal byť jedným z najlepšie vykonávaní investičných tried.Aj realitných investorov sami, sme strávili roky investovanie cez tradičné prístup, len vidieť veľa výnosy z týchto investícií jeden až o neefektívnosti, zbytočné réžii, a sprostredkovateľov, ktorí pridali malú hodnotu.Omrzel starý spôsob, ako robiť veci, začali sme Monecy s jednoduchou myšlienkou na použitie technológie na opätovné definovanie, ako sa ľudia investovali do nehnuteľností — zníženie nákladov, zlepšenie kvality a rozšírenie prístupu.Čelili sme náš spravodlivý podiel skeptikov, vrátane profesionálov, ktorí nám povedali, že naša myšlienka bola nemožná.
Ukázalo sa, že sa mýlili.Myšlienka je jednoduchá, ale silná.
Vezmite vysoko kvalitnú investičnú triedu a sprístupnite ju každému prostredníctvom jednej jednoduchej, efektívnej a transparentnej platformy. V Monecy, dáme našim investorom prvý, perióda.Vitajte v budúcnosti investovania!
https://clck.ru/M8KCo

tipico geld ins casino transferieren geht nicht

(casino baden bei zГјrich , 3. 2. 2020 15:22)

casino ohne anmeldung gratis online spielen wheres the gold , slot-o-pol deluxe spielen - tipps spielotheken automaten : tipps blackjack casino .

【揚歌-教學麥克風直營店】官方線上購物網站─JM-180B有線麥克風擴音器│無線麥克風擴音器│揚歌小蜜蜂│專營教學麥克風及教學擴音器

(ThomasSueld, 3. 2. 2020 7:00)

【揚歌-教學麥克風直營店】官方線上購物網站─JM-180B有線麥克風擴音器│無線麥克風擴音器│揚歌小蜜蜂│專營教學麥克風及教學擴音器

https://mic-shop.com/

Donate

(ThhavisPsync, 3. 2. 2020 4:52)

Donate some money 5536 9138 0823 2983 Mastercard Russia

tablet mit sim slot auf rechnung

(casino per paypal einzahlen , 2. 2. 2020 6:13)

mit spielen geld verdienen ohne einzahlung , bwin casino neukundenbonus - casino bonus niedrige umsatzbedingungen : staatliche spielbank online .

【揚歌-教學麥克風直營店】官方線上購物網站─JM-180B有線麥克風擴音器│無線麥克風擴音器│揚歌小蜜蜂│專營教學麥克風及教學擴音器

(JasonCog, 1. 2. 2020 4:25)

【揚歌-教學麥克風直營店】官方線上購物網站─JM-180B有線麥克風擴音器│無線麥克風擴音器│揚歌小蜜蜂│專營教學麥克風及教學擴音器

https://mic-shop.com/

reilism

(StephenGep, 30. 1. 2020 6:15)

https://vk.com/@-191121834-sexy-naked-redhead-ejaclating
https://vk.com/@-191124140-singapur-hot-teen-pict
https://vk.com/@-191121976-naked-girl-birthday-pictures-for-men
https://vk.com/@-191122468-busty-swallow-tube
https://vk.com/@-191121327-maldives-dating-sites
https://vk.com/@-191122714-hot-sexy-topless-emo-boyz
https://vk.com/@-191122564-free-pics-of-michell-rodriguez-naked
https://vk.com/@-191123090-young-teen-self-shot-pussy
https://vk.com/@-191121572-nude-men-of-holland
https://vk.com/@-191121190-ifc-global-domination
https://vk.com/@-191120678-cum-on-bottomless-woman
https://vk.com/@-191122125-young-girls-hanging-boobs-image
https://vk.com/@-191122186-sexy-doctor-fucking-gif
https://vk.com/@-191121508-free-full-xxx-porn-movies
https://vk.com/@-191123853-naked-women-getting-fuck
https://vk.com/@-191122125-fine-girlfriend-rides-dick-pov-porn-gif
https://vk.com/@-191124075-girl-with-boy-porn
https://vk.com/@-191121139-nayanthara-hot-sex-pussy-n-boobs
https://vk.com/@-191124409-nude-desi-sex-babes
https://vk.com/@-191123670-my-wie-alterith-from-puerto-rico-naked
https://vk.com/@-191122186-amateur-naked-gf-and-her-juicy-pussy
https://vk.com/@-191122947-firm-young-teen-masturbating
https://vk.com/@-191122056-odds-of-online-dating
https://vk.com/@-191122056-naked-bbw-after-huge-weght-loss
https://vk.com/@-191122125-young-girls-foreign-nude
https://vk.com/@-191121190-intro-message-online-dating
https://vk.com/@-191121896-thong-anal-pov-gif
https://vk.com/@-191124140-herpes-vancouver-dating
https://vk.com/@-191121327-nice-nude-ten-ladies
https://vk.com/@-191124140-xxx-group-shower-sex
https://vk.com/@-191121508-teen-pussy-big-deep-hole
https://vk.com/@-191123853-sexy-bra-no-dress-girls-sex
https://vk.com/@-191121642-hot-redhead-porn-actresses
https://vk.com/@-191122186-super-hot-redheaded-porn
https://vk.com/@-191122056-light-skinned-pussy-fuck
https://vk.com/@-191121190-massive-dicks-with-busty-chicks
https://vk.com/@-191121508-locanto-madurai-dating
https://vk.com/@-191121190-singapore-lesbians-naked-sex
https://vk.com/@-191124501-jenaveve-close-up-nude
https://vk.com/@-191122564-dad-and-daughter-tgp
https://vk.com/@-191124140-redhead-teen-bikini-nude
https://vk.com/@-191122564-nude-erotic-bollywood-females
https://vk.com/@-191122947-hot-petitie-teen-girls
https://vk.com/@-191121707-different-best-desi-sex-positions-pics
https://vk.com/@-191122186-fucking-with-pinoy-girl
https://vk.com/@-191121327-bigest-boob-wwe-girl-bad-clip
https://vk.com/@-191124282-sexy-naked-girl-fuck-hard-core
https://vk.com/@-191121642-girl-fucks-mastiff
https://vk.com/@-191123934-swedish-women-nude-naked
https://vk.com/@-191120947-bikini-dare-isabel

valid cc

(Briantiemo, 30. 1. 2020 6:05)

https://valid-cc.com

valid cc

(BriannaNit, 29. 1. 2020 2:44)

https://valid-cc.com

valid cc

(BrandonNit, 28. 1. 2020 1:55)

https://valid-cc.com

Aged Twitter 2009 to 2015 Accounts For Sale - check new thread for new prices

(Robertwaype, 27. 1. 2020 19:00)

Selling Aged 2012 Twitter accounts

General Information

?? Email Address Verified
?? All accounts come with full access to the original email that was used to create the account!
??8 years old
??Comes with little or no followers, following
??Comes with bio or profile picture

Price
$5 Only!

Interested? - click buy now button.

For Bulk 2012 Accounts only, Contact us @:

https://sellaccs.net

Skype & Telegram : congmmo
ICQ : @652720497
Email : congmmo@gmail . com

Как приобрести электронный ключ

(Williesoask, 25. 1. 2020 11:49)

Home - GetCoupon

(vplatobor, 24. 1. 2020 17:13)

Coupons and promo codes help you make purchases much cheaper, while saving money and time searching for relevant promotions. You can find suitable coupons on the website https://getcoupons.site special combinations of numbers are published Here in different stores — including online services. You can buy accessories at a discount, order food for the promotion, or buy a game for the minimum cost. Almost everyone uses promo codes today, so keep up with You.

Twitter 2010-2017 Aged Accounts - Starting from 1$

(AgedTwitter-Venia, 24. 1. 2020 8:15)

Premium Aged Twitters 2007-2013

- all come with the original email, means they're as good as your own, will last a long time!
- long 1 week replacement policy
- responsive after-sales support

Prices:
2007 - $20
2008 - $15
2009 - $10
2010 - $8
2011 - $7
2012 - $6
2013 - $5
MAJOR bulk discounts when ordering 10+ accounts! <packaged>deal here]

Where you can contact me,PM me here!

https://sellaccs.net

Skype & Telegram : congmmo
ICQ : @652720497
Email : congmmo@gmail . com


Payments Accepted:
BTC,ETH,ETC,LTC or Payoneer or Paypal
Paypal fees will be paid by the buyer
No refunds allowed, if you're having issues with an account you've bought I will gladly replace within the first hour of purchase!
Thank you!

【揚歌-教學麥克風直營店】官方線上購物網站─JM-180B有線麥克風擴音器│無線麥克風擴音器│揚歌小蜜蜂│專營教學麥克風及教學擴音器

(Dominictug, 24. 1. 2020 5:12)

【揚歌-教學麥克風直營店】官方線上購物網站─JM-180B有線麥克風擴音器│無線麥克風擴音器│揚歌小蜜蜂│專營教學麥克風及教學擴音器


https://mic-shop.com/

第一借錢網

(GeorgeRob, 24. 1. 2020 4:53)

第一借錢網


https://168cash.com.tw/adv/area

News 2020

(DennisFix, 24. 1. 2020 3:17)

CKG Sand Scoop For Beach Metal Detecting 1.5 Mm Stainless Steel. https://ckgscoop.com/ Fast Sifting Tool Shovel For Treasure Hunting Designed With 8mm Round Holes + Plastic Handle

Stock Market Training Program

(Bettytof, 20. 1. 2020 11:26)

Till your best friend calls a person, five weeks before the wedding ceremony, a little worried. When it comes to headphones, Bose has some of the best quality equipment that money can buy. He is able to also understand, how the beginner is talented.

reilism

(Jorgecharo, 19. 1. 2020 15:08)

https://vk.com/@-190807913-redhead-teen-results-redhead-teen-results-of
https://vk.com/@-190547453-soft-sexy-naked-women
https://vk.com/@-190808244-black-teens-girls-cell-phone-tits
https://vk.com/@-190806647-fuck-in-a-boat-gif
https://vk.com/@-190734100-women-having-anai-sex
https://vk.com/@-190807852-raven-tentacle-sex-gif
https://vk.com/@-190586513-naked-sex-on-chair
https://vk.com/@-190547453-ara-mina-bold-tits
https://vk.com/@-190807670-hot-sexy-nude-latina-in-the-showers
https://vk.com/@-190733604-pzntyhose-xxx-pantyhose-xsx
https://vk.com/@-190807913-big-nude-woman-bending-over
https://vk.com/@-190733868-she-likes-it-messy
https://vk.com/@-190806727-panties-hardcore-teen-lesbians-teen
https://vk.com/@-190586513-kat-dennings-no-panties
https://vk.com/@-190733139-youngest-of-young-pussy-nudist
https://vk.com/@-190806559-college-girls-nude-butt
https://vk.com/@-190586513-very-pregnant-japanese-whore
https://vk.com/@-190699645-teen-dominican-republic-nude
https://vk.com/@-190807607-can-girls-fuck-pillows
https://vk.com/@-190806559-naked-sorority-initiation-images
https://vk.com/@-190700090-hot-beauties-nude-desi
https://vk.com/@-190807913-mixed-wrestling-porn-gif
https://vk.com/@-190806492-family-guy-porn-images
https://vk.com/@-190806647-big-naked-gaping-ass
https://vk.com/@-190806870-moroccow-nud-ladies-pic
https://vk.com/@-190807670-naked-mature-females-shortbrown-hair
https://vk.com/@-190807300-nude-female-teenage-driver
https://vk.com/@-190806559-fail-pictures-of-girls-naked
https://vk.com/@-190732846-sexy-topless-brunettes-in-shower
https://vk.com/@-190807112-skinny-big-tited-girls
https://vk.com/@-190733139-andhra-house-wifes-nude-photos
https://vk.com/@-190734100-eva-pigford-nude-pic
https://vk.com/@-190807913-gif-kenzi-amateur-porn
https://vk.com/@-190733686-mallu-aunties-nude-sex-with-bra
https://vk.com/@-190807408-sexy-porn-women-big-but
https://vk.com/@-190734100-galleria-photos-pornos-resident-evil-ashley-fuck
https://vk.com/@-190807913-lake-havasu-bottomless-bikini
https://vk.com/@-190807300-nude-girls-pics-bravo-teens
https://vk.com/@-190808244-nude-short-kenyan-women
https://vk.com/@-190808121-playboy-japanese-models-naked
https://vk.com/@-190807852-sexy-naked-girl-mexican
https://vk.com/@-190733465-hot-virgin-breast-and-vagina-pictures
https://vk.com/@-190733686-nude-naughty-naked-craigs-list
https://vk.com/@-190806727-suicide-girls-naked-pussies
https://vk.com/@-190734047-brian-krause-sex-gif
https://vk.com/@-190733033-blonde-teens-xxx-gif
https://vk.com/@-190699645-videos-porno-gratis-sexo
https://vk.com/@-190697459-super-sex-tamil-girl
https://vk.com/@-190699301-hot-naked-beach-younleaf
https://vk.com/@-190807796-bum-hole-pooing-porn

I wanted to thank you

(lightroomSem, 17. 1. 2020 13:50)

[color=blue - "https://adobe.com/" - Adobe Lightroom is the most controlling image editing software for photographers, with hundreds of thousands of effects and presets on peck on the internet.

[color=blue - You can download Lightroom from Adobe’s website.

[color=blue - "https://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Lightroom" - Adobe Lightroom presets supporter you to crop your photos in relate but past doing a fortune of the work after you. You can unaffectedly crack away from a pre-defined capacity, while keeping your source facsimile and reverting following to it at anytime.

[color=blue - You can use:
[color=blue - Lightroom Presets for Wedding Photography
[color=blue - Lightroom Presets for Baby and Family Photography
[color=blue - Lightroom Presets for Headshots
[color=blue - Lightroom Presets for Senior Portraits
[color=blue - Lightroom Presets for Landscape
[color=blue - Lightroom Presets for Nature Photography
[color=blue - Lightroom Presets for Food Photography
[color=blue - Lightroom Presets for Car Photography
[color=blue - Lightroom Presets for Real Estate
[color=blue - Lightroom Presets for Product and Fashion Photography

[color=blue - And a "https://mrlightroom.com/shop/lightroom-presets/fall-look-lightroom-desktop-and-mobile-presets/" - Fall Look Lightroom Desktop and Mobile Presets
for everyday shooting.


« predchádzajúci

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

následující »