Choď na obsah Choď na menu
 


Naddenominačné zoskupenia

 

Ekumenická rada cirkví na Slovensku, http://www.ekumena.sk

Združenie evanjelikálnych cirkví v Slovenskej republike (reg. od januára 1993), Ružová 13, 97411 Banská Bystrica, členovia: Apoštolská cirkev, Bratská jednota baptistov, Cirkev bratská, Evanjelická cirkev metodistická, AD 2000 s organizáciou  New Eastern Europe For Christ

 

Jednotlivé cirkvi

 

Apoštolská cirkev na Slovensku, predstaviteľ: biskup: Ján Lacho, Adresa: Sreznevského 2, 831 03 Bratislava 3, tel.: 02 /442 599 65, fax: 02/ 442 509 13, rada@acs-net.sk, www.acs-net.sk

 

Bahájske spoločenstvo v Slovenskej republike, predstaviteľ: Národná duchovná rada bahájov v SR, Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu 58, 811 02 Bratislava, tel.: 02 /544 181 91, fax: 02/ 544 181 91, info@bahai.sk, www.bahai.sk

 

Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike, predstaviteľ: predseda rady: Mgr. Tomáš Kriška, Súľovská 2, 821 05 Bratislava 2, tel.: 02/ 434 211 45, fax: 02/ 434 211 45, baptist@baptist.sk, www.baptist.sk

 

Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie, predseda: Karol Badinský, Cablkova 3, 821 04 Bratislava 2, tel.: 02/ 434 155 02, fax: 02/ 434 155 03, casd@casd.sk, www.casd.sk

 

Cirkev bratská v Slovenskej republike, predseda : Ing. Ján Henžel, PhD., Partizánska ul. 6, 811 03 Bratislava, tel.: 036/ 631 65 56, fax: 036/ 631 65 56, rcb@cb.sk, www.cb.sk

 

Cirkev československá husitská na Slovensku, biskup ThDr. Jan Hradil,ThD., Konventná 11, 811 03 Bratislava 1, tel.: 02/ 546 470 87, fax: 02/ 545 670 88, ccsh@stonline.sk, www.ccsh.cz

 

Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní v Slovenskej republike, riaditeľ: Juraj Seidl, Grösslingova č. 4, 811 09 Bratislava 1, tel.: 041/ 723 22 58, jseidl@nextra.sk, www.mormoni.sk

 

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Generálny biskupský úrad ECAV, generálny biskup: Mgr. Miloš Klátik, PhD., Palisády 46, P. O. BOX 289, 811 06 Bratislava 1, tel.: 02/ 544 328 42, fax: 02 /544 305 00, ecav@ecav.sk, www.ecav.sk

Východný dištrikt, biskup: Mgr. Slavomír Sabol, Hlavná 137, P. O. Box 119, 080 01  Prešov, tel.: 051/ 772 25 75, fax: 051/ 772 25 15, buvd@buvd.sk, www.ecav.sk

Západný dištrikt, biskup ZD:Mgr. Milan Krivda,    Nám. SNP 5, 960 66 Zvolen, tel.: 045/ 520 36 36, fax: 045/ 520 36 66, zdecav@zdecav.sk, www.ecav.sk

 

Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť, superintendant: Mgr. Robert Zachar, Panenská 10, 811 03 Bratislava 1, tel.: 02/ 544 144 68, fax: 02/ 544 144 68, ustredie@umc.sk, www.umc.sk

 

Gréckokatolícka cirkev v Slovenskej republike - Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, arcibiskup a metropolita: Mons.ThDr. Ján Babjak SJ, Hlavná 1, P. O. BOX 135, 081 35 Prešov, tel.: 051/ 773 46 22, fax:           051/ 756 26 25, grkbupo@greckokat.sk, www.grkatpo.sk

Gréckokatolícka eparchia Bratislava, eparcha: Mons. Peter Rusnák, 29. augusta 7, 811 08 Bratislava 1 Bratislava 1, tel.: 02/ 529 328 56, fax: 02/ 529 328 57, bratislava@grkatpo.sk, www.grkatpo.sk/

Gréckokatolícka eparchia Košice, eparcha: Mons. Milan Chautur CSsR., Dominikánske nám. 2/A P.O.BOX G-13, 043 43 Košice 1, tel.: 055/ 727 19 11, fax: 055/ 622 74 53, exarchat@grkatke.sk, www.exarchat.rcc.sk

 

Kresťanské zbory na Slovensku, zástupca: Milan Neklapil, Bystrická 20, 841 07 Bratislava 49, tel.: 02/ 442 542 38, fax: 02/ 647 752 37, kzsk@host.sk, www.krestanskezbory.host.sk

 

Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v SR, Výbor krajiny, Pekná cesta 17, P.O.Box 2, 830 04 Bratislava 34, tel.: 02/ 491 076 11, fax: 02/ 491 076 00, nsjs@wtbts.sk

 

Novoapoštolská cirkev v Slovenskej republike, cirkevný prezident: Ľubor Kučera, Nábr. arm. gen. Ludvíka Svobodu č. 24, 811 02 Bratislava 1, tel.: 02/ 544 335 91, fax: 02/ 544 335 91

 

Pravoslávna cirkev na Slovensku - Metropolitná rada, arcibiskup: vladyka Ján, Bayerova 8, 080 01 Prešov, tel.: 051/ 772 47 36, fax: 051/ 773 40 45, mrpc@orthodox.sk, www.orthodox.sk

Michalovská pravoslávna eparchia, biskup: Vladyka Juraj, Duklianska 16, 071 44 Michalovce, tel.: 056/ 642 41 56, fax: 056/ 643 15 00, uerpc.mi@stonline.sk,     www.orthodox.sk

Prešovská pravoslávna eparchia, arcibiskup: vladyka Ján, Budovateľská 1, 080 01 Prešov, tel.: 051/ 773 36 12, fax: 051/ 746 02 65, sekretariat@ppepoer.sk, www.orthodox.sk

 

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, biskup: Mgr. László Fazekas, Predsedníctvo synody, Jókaiho 34, 845 01 Komárno, tel.: 035/ 770 18 26, fax: 047/ 770 18 27, reformata@reformata.sk, www.refzborke.szm.sk

 

Rímskokatolicka cirkev v Slovenskej republike

Oficiálna stránka Konferencie biskupov Slovenska, www.kbs.sk (www.rcc.sk)

Tlačová kancelária KBS, www.tkkbs.sk

Zoznam web stránok rímskokatolíckych a gréckokatolíckych farností, filiálok, misijných staníc, www.fary.weblahko.sk

Katolícke médiá, www.katolickemedia.webzdarma.cz

Zoznam prolife organizácií, http://www.prolife.estranky.sk/clanky/linky_-odkazy/slovensko

 

Arcibiskupstvo Košice (slovenská východná provincia), arcibiskup - metropolita: Mons. Alojz Tkáč, Hlavná 28, 041 83 Košice, tel.:055/ 682 81 00, fax: 055/ 622 10 34, abukosice@rimkat.sk, www.rimkat.sk

Biskupstvo Rožňava, biskup: Mons. Vladimír Filo, Námestie baníkov 20, 048 01 Rožňava, tel.: 058/ 732 31 21, fax: 058/ 734 12 92, roznava@kbs.sk, www.roznava.rcc.sk

Biskupstvo Spišské Podhradie, biskup: Mons. František Tondra, Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie, tel.: 053/ 454 11 36, fax: 053/ 450 22 08, biskupstvo@kapitula.sk, www.kapitula.sk

 

Bratislavská arcidiecéza (slovenská západná provincia), arcibiskup - metropolita: Mons. Stanislav Zvolenský, Špitálska 7, 811 09 Bratislava 1, tel.: 02/ 572 006 11, abu@abu-bratislava.sk, www.abu-bratislava.sk

Arcibiskupstvo Trnava, arcibiskup: Mons. Ján Sokol, Hollého 10, P.O.Box 78, 917 66 Trnava, tel.:033/ 591 21 11, fax: 033/ 551 12 24, abu@abu.sk, www.arcibiskupstvo.sk

Biskupstvo Banská Bystrica, biskup: Mons. Rudolf Baláž, Námestie SNP 19, 975 90 Banská Bystrica, tel.: 048/ 412 57 26, fax: 048/ 412 46 38, bystrica@kbs.sk, www.bbdieceza.sk

Biskupstvo Nitra, biskup: Mons.Viliam Judák, Hradné nám. 7, P.O.BOX 46 A, 950 50 Nitra – Hrad, tel.:037/ 772 17 47, fax: 037/ 772 17 49, nitra@kbs.sk, www.biskupstvo-nitra.sk

Žilinská diecéza, biskup: Mons. Tomáš Galis, Mariánske nám. 23, P.O.Box B46 Žilina, tel.: kuria@biskupstvo-zilina.sk, www.biskupstvo-zilina.sk

 

Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky, ordinár OS a OZ SR: Mons. František Rábek, Nám. 4.apríla č. 20, 900 33 Marianka, tel.: 02/ 659 360 08, fax: 02/ 659 360 09, ordinariat@ordinariat.sk, www.ordinariat.sk

 

Starokatolícka cirkev na Slovensku, arcibiskup: Mgr. Augustín Bačinský, Chrenovská 15, 949 01 Nitra, tel.: 037/ 653 10 91, fax:  037/ 653 10 91, biskupsky.urad@slovenski-katolici.sk, www.slovenski-katolici.sk

 

Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR, výkonný predseda: RNDr. František Alexander, Kozia 21, 811 03 Bratislava 1, telefón: 02/54 41 21 67, fax: 02/ 544 111 06, uzzno@netax.sk

 

 

Podrobnejšie:  http://www.culture.gov.sk/cirkvi-nabozenske-spolocnosti )

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

You might be my last hope fellas :-(

(JorgelourA, 3. 10. 2019 16:05)

Many thanks for sharing with us, I always find out something new from your posts.
https://essaywriting16.doodlekit.com
https://essaywritingmybestfriend903.blogspot.com
https://firstwritingpaper6.blogspot.com
https://purposeofwritinganessay407.blogspot.com
https://howtowriteaperfectessay.doodlekit.com
https://benefitsofessaywriting614.blogspot.com
https://groundhogwritingpaper258.blogspot.com
https://persuasivewritingessays764.blogspot.com
https://effectivecollegeessays308.blogspot.com
https://universityessaywriting21.doodlekit.com
https://howtowriteagoodessay.doodlekit.com
https://helponwritingessays206.blogspot.com
https://academicwritingservice493.yolasite.com
https://casestudywriters.doodlekit.com
https://writingcriticalanalysispapers431.blogspot.com
https://payessay10.doodlekit.com
https://howtowrite5paragraphessay751.blogspot.com
https://essaywritingsites14.doodlekit.com
https://essaywritingstyles592.blogspot.com
https://properheadingforcollegeessay950.blogspot.com

Friv Unblocked

(frivunblocked, 2. 10. 2019 11:55)

Honestly, these video games https://frivunblocked.games/ are so outstanding that you can spend a significant quantity of time without getting burnt out even for once. Besides, nowadays these pc gaming websites also give a chance to fraternize various individuals.

【揚歌-教學麥克風直營店】官方線上購物網站─JM-180B有線麥克風擴音器│無線麥克風擴音器│揚歌小蜜蜂│專營教學麥克風及教學擴音器

(RonnieBoalf, 1. 10. 2019 18:45)

【揚歌-教學麥克風直營店】官方線上購物網站─JM-180B有線麥克風擴音器│無線麥克風擴音器│揚歌小蜜蜂│專營教學麥克風及教學擴音器

https://mic-shop.com/

寳島騎跡自行車協會

(MartyEmone, 1. 10. 2019 9:46)

寳島騎跡自行車協會 https://fmb.tw/

娛樂城介紹

(LeonelKic, 30. 9. 2019 21:05)

娛樂城介紹


https://forum.tw-sportslottery.com/thread-119-1-1.html

第一借錢網擁有全台最多的借錢資訊

(Raymondhoili, 28. 9. 2019 10:17)

第一借錢網擁有全台最多的借錢資訊

https://168cash.com.tw/

Fire And Water Games

(fireandwatergames, 27. 9. 2019 22:00)

Nowadays video game series Fireboy And Watergirl https://fireandwater.games/ are very popular among youth as they are handy for brain structure and naturally are an excellent way of entertainment. Ask for your pals, sit as well as video game on!

Filmtabletten nebenwirkungen

(Tabletten wehen , 27. 9. 2019 7:27)

Zulassung deutschland , Generika ohne zoll - : Rezeptfrei kaufen deutschland .

Save me from redoing everything from scratch please :((

(Danielexith, 25. 9. 2019 22:53)

Thanks for the site, it truly is full of a lot of handy info. This .
https://lawschoolpaperwritingservice12.blogspot.com/
https://essaywritingbeeservice1.blogspot.com/
https://1bestessaywritingservicesinatlanta.blogspot.com/
https://lawessaywritingservice336.blogspot.com
https://managementpapertopics1.blogspot.com/
https://research-paper-assistance.blogspot.com/
https://collegeadmissionessay866.blogspot.com
https://lawschoolessay998.blogspot.com
https://essaywritingforkids.blogspot.com
https://best-college-essay-writing-service.blogspot.com/
https://essayforme1234567.blogspot.com/
https://mastersessay12.blogspot.com/
https://cheappaperwriting1.blogspot.com/
https://essaywritingforbeginners621.blogspot.com
https://essaywritingmeaning.blogspot.com
https://termpaperstructure1.blogspot.com/
https://writingintroductionforresearchpaper1.blogspot.com/
https://persuasivewritingessays.blogspot.com
https://essaywritingvideo69.blogspot.com
https://chineseessaywriting.blogspot.com

Casino online spieler

(casino spiele space, 25. 9. 2019 16:57)

Um groГџ zu gewinnen im casino online https://casino-spiele.space Die besten kostenlosen spielautomaten .

УКП-66

(RubenJaife, 25. 9. 2019 12:35)

Jetzt kostenlose roulette spiele online spielen

(spiele, 24. 9. 2019 21:31)

Die top 10 casino online https://online-automaten-spiele.host/ Bester online casino bonus 2019 .

Test, just a test

(XRumerTest, 24. 9. 2019 10:20)

Whenever you search on something intriguing, inhibit this plain
https://sukienphuocminh.com/the-features-of-slot-machines-have-been-a-part-2/

The Impossible Quiz

(Robertveipt, 23. 9. 2019 18:39)

We have the bright side for our site visitors. As it is stated in the description of the internet site, we intend to provide all versions of The Impossible Quiz https://theimpossiblequiz.uk/ video game. So, currently you are able to play the initial version of this fantastic flash video game.

Test, just a test

(XRumerTest, 23. 9. 2019 13:17)

When you are searching on something intriguing, check this into public notice
https://sukienphuocminh.com/the-features-of-slot-machines-have-been-a-part-2/

moto x3m

(motox3m, 22. 9. 2019 20:00)

Moto X3M https://motox3m.uk/ Pool Celebration is a level-based bike racing game that awaits summertime from MadPuffers, the developers of the entire Moto X3M game collection. Race your dirt-bike through swimming pools as well as beaches in Moto X3M 5 Swimming pool Party online as well as uncover all the new obstacles in this sequel of Moto X3M 4 Wintertime as well as Moto X3M. This video game includes 22 degrees to test you once more in the 5th part of this series.

第一借錢網擁有全台最多的借錢資訊

(Raymondhoili, 21. 9. 2019 17:53)

第一借錢網擁有全台最多的借錢資訊

https://168cash.com.tw/

Test, just a test

(XRumerTest, 19. 9. 2019 18:52)

Hello. And Bye.

Travelb Tips

(Rogeliohah, 19. 9. 2019 2:29)

#Matkavinkit
Tervetuloa!
Haluatko matkustaa? Haluatko suunnitella lomaasi itse? Unelmoitko, etta et ole riippuvainen matkatoimistoista?
Olemme laatineet sinulle luettelon sivustoista, jotka auttavat sinua rentoutumaan.
Tarvitset vain itsenaisyyden:
- pakettimatkat;
- etsi halpoja lentoja;
- Loydat hotellit ja hostellit;
- Ainutlaatuinen palvelu bussilippujen varaamiseen ja ostamiseen;
- Kansainvalinen varausjarjestelma henkilokohtaisille siirroille ympari maailmaa.
- autonvuokraus maailmanlaajuisesti;
- retket, liput konserteille, festivaaleille, esityksille, teattereihin ilman lisamaksua;
- veneiden vuokraus maailmanlaajuisesti;
- palvelu risteilyjen varaamiseksi parhaaseen hintaan;
- Verkkopalvelu matkavakuutusten vertailuun ja myyntiin;
- junalippujen myynti;
- moottoripyorien, skoottereiden, monkijoiden ja polkupyorien vuokraus ympari maailmaa;
- lentokenttien lahella oleva pysakointialueverkko;
- korvaukset myohastyneista tai peruutetuista lennoista;
- yleinen sim-kortti matkustajille;
- luotettavien matkakumppaneiden etsiminen;
ja paljon muuta loydat hakemistostamme: https://travelpayoutss.blogspot.com/p/matkavinkit.html

Test, just a test

(XRumerTest, 18. 9. 2019 19:52)

When you are looking on something captivating, hamper this gone away from
https://sukienphuocminh.com/the-features-of-slot-machines-have-been-a-part-2/


« predchádzajúci

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

následující »