Choď na obsah Choď na menu
 


Naddenominačné zoskupenia

 

Ekumenická rada cirkví na Slovensku, http://www.ekumena.sk

Združenie evanjelikálnych cirkví v Slovenskej republike (reg. od januára 1993), Ružová 13, 97411 Banská Bystrica, členovia: Apoštolská cirkev, Bratská jednota baptistov, Cirkev bratská, Evanjelická cirkev metodistická, AD 2000 s organizáciou  New Eastern Europe For Christ

 

Jednotlivé cirkvi

 

Apoštolská cirkev na Slovensku, predstaviteľ: biskup: Ján Lacho, Adresa: Sreznevského 2, 831 03 Bratislava 3, tel.: 02 /442 599 65, fax: 02/ 442 509 13, rada@acs-net.sk, www.acs-net.sk

 

Bahájske spoločenstvo v Slovenskej republike, predstaviteľ: Národná duchovná rada bahájov v SR, Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu 58, 811 02 Bratislava, tel.: 02 /544 181 91, fax: 02/ 544 181 91, info@bahai.sk, www.bahai.sk

 

Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike, predstaviteľ: predseda rady: Mgr. Tomáš Kriška, Súľovská 2, 821 05 Bratislava 2, tel.: 02/ 434 211 45, fax: 02/ 434 211 45, baptist@baptist.sk, www.baptist.sk

 

Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie, predseda: Karol Badinský, Cablkova 3, 821 04 Bratislava 2, tel.: 02/ 434 155 02, fax: 02/ 434 155 03, casd@casd.sk, www.casd.sk

 

Cirkev bratská v Slovenskej republike, predseda : Ing. Ján Henžel, PhD., Partizánska ul. 6, 811 03 Bratislava, tel.: 036/ 631 65 56, fax: 036/ 631 65 56, rcb@cb.sk, www.cb.sk

 

Cirkev československá husitská na Slovensku, biskup ThDr. Jan Hradil,ThD., Konventná 11, 811 03 Bratislava 1, tel.: 02/ 546 470 87, fax: 02/ 545 670 88, ccsh@stonline.sk, www.ccsh.cz

 

Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní v Slovenskej republike, riaditeľ: Juraj Seidl, Grösslingova č. 4, 811 09 Bratislava 1, tel.: 041/ 723 22 58, jseidl@nextra.sk, www.mormoni.sk

 

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Generálny biskupský úrad ECAV, generálny biskup: Mgr. Miloš Klátik, PhD., Palisády 46, P. O. BOX 289, 811 06 Bratislava 1, tel.: 02/ 544 328 42, fax: 02 /544 305 00, ecav@ecav.sk, www.ecav.sk

Východný dištrikt, biskup: Mgr. Slavomír Sabol, Hlavná 137, P. O. Box 119, 080 01  Prešov, tel.: 051/ 772 25 75, fax: 051/ 772 25 15, buvd@buvd.sk, www.ecav.sk

Západný dištrikt, biskup ZD:Mgr. Milan Krivda,    Nám. SNP 5, 960 66 Zvolen, tel.: 045/ 520 36 36, fax: 045/ 520 36 66, zdecav@zdecav.sk, www.ecav.sk

 

Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť, superintendant: Mgr. Robert Zachar, Panenská 10, 811 03 Bratislava 1, tel.: 02/ 544 144 68, fax: 02/ 544 144 68, ustredie@umc.sk, www.umc.sk

 

Gréckokatolícka cirkev v Slovenskej republike - Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, arcibiskup a metropolita: Mons.ThDr. Ján Babjak SJ, Hlavná 1, P. O. BOX 135, 081 35 Prešov, tel.: 051/ 773 46 22, fax:           051/ 756 26 25, grkbupo@greckokat.sk, www.grkatpo.sk

Gréckokatolícka eparchia Bratislava, eparcha: Mons. Peter Rusnák, 29. augusta 7, 811 08 Bratislava 1 Bratislava 1, tel.: 02/ 529 328 56, fax: 02/ 529 328 57, bratislava@grkatpo.sk, www.grkatpo.sk/

Gréckokatolícka eparchia Košice, eparcha: Mons. Milan Chautur CSsR., Dominikánske nám. 2/A P.O.BOX G-13, 043 43 Košice 1, tel.: 055/ 727 19 11, fax: 055/ 622 74 53, exarchat@grkatke.sk, www.exarchat.rcc.sk

 

Kresťanské zbory na Slovensku, zástupca: Milan Neklapil, Bystrická 20, 841 07 Bratislava 49, tel.: 02/ 442 542 38, fax: 02/ 647 752 37, kzsk@host.sk, www.krestanskezbory.host.sk

 

Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v SR, Výbor krajiny, Pekná cesta 17, P.O.Box 2, 830 04 Bratislava 34, tel.: 02/ 491 076 11, fax: 02/ 491 076 00, nsjs@wtbts.sk

 

Novoapoštolská cirkev v Slovenskej republike, cirkevný prezident: Ľubor Kučera, Nábr. arm. gen. Ludvíka Svobodu č. 24, 811 02 Bratislava 1, tel.: 02/ 544 335 91, fax: 02/ 544 335 91

 

Pravoslávna cirkev na Slovensku - Metropolitná rada, arcibiskup: vladyka Ján, Bayerova 8, 080 01 Prešov, tel.: 051/ 772 47 36, fax: 051/ 773 40 45, mrpc@orthodox.sk, www.orthodox.sk

Michalovská pravoslávna eparchia, biskup: Vladyka Juraj, Duklianska 16, 071 44 Michalovce, tel.: 056/ 642 41 56, fax: 056/ 643 15 00, uerpc.mi@stonline.sk,     www.orthodox.sk

Prešovská pravoslávna eparchia, arcibiskup: vladyka Ján, Budovateľská 1, 080 01 Prešov, tel.: 051/ 773 36 12, fax: 051/ 746 02 65, sekretariat@ppepoer.sk, www.orthodox.sk

 

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, biskup: Mgr. László Fazekas, Predsedníctvo synody, Jókaiho 34, 845 01 Komárno, tel.: 035/ 770 18 26, fax: 047/ 770 18 27, reformata@reformata.sk, www.refzborke.szm.sk

 

Rímskokatolicka cirkev v Slovenskej republike

Oficiálna stránka Konferencie biskupov Slovenska, www.kbs.sk (www.rcc.sk)

Tlačová kancelária KBS, www.tkkbs.sk

Zoznam web stránok rímskokatolíckych a gréckokatolíckych farností, filiálok, misijných staníc, www.fary.weblahko.sk

Katolícke médiá, www.katolickemedia.webzdarma.cz

Zoznam prolife organizácií, http://www.prolife.estranky.sk/clanky/linky_-odkazy/slovensko

 

Arcibiskupstvo Košice (slovenská východná provincia), arcibiskup - metropolita: Mons. Alojz Tkáč, Hlavná 28, 041 83 Košice, tel.:055/ 682 81 00, fax: 055/ 622 10 34, abukosice@rimkat.sk, www.rimkat.sk

Biskupstvo Rožňava, biskup: Mons. Vladimír Filo, Námestie baníkov 20, 048 01 Rožňava, tel.: 058/ 732 31 21, fax: 058/ 734 12 92, roznava@kbs.sk, www.roznava.rcc.sk

Biskupstvo Spišské Podhradie, biskup: Mons. František Tondra, Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie, tel.: 053/ 454 11 36, fax: 053/ 450 22 08, biskupstvo@kapitula.sk, www.kapitula.sk

 

Bratislavská arcidiecéza (slovenská západná provincia), arcibiskup - metropolita: Mons. Stanislav Zvolenský, Špitálska 7, 811 09 Bratislava 1, tel.: 02/ 572 006 11, abu@abu-bratislava.sk, www.abu-bratislava.sk

Arcibiskupstvo Trnava, arcibiskup: Mons. Ján Sokol, Hollého 10, P.O.Box 78, 917 66 Trnava, tel.:033/ 591 21 11, fax: 033/ 551 12 24, abu@abu.sk, www.arcibiskupstvo.sk

Biskupstvo Banská Bystrica, biskup: Mons. Rudolf Baláž, Námestie SNP 19, 975 90 Banská Bystrica, tel.: 048/ 412 57 26, fax: 048/ 412 46 38, bystrica@kbs.sk, www.bbdieceza.sk

Biskupstvo Nitra, biskup: Mons.Viliam Judák, Hradné nám. 7, P.O.BOX 46 A, 950 50 Nitra – Hrad, tel.:037/ 772 17 47, fax: 037/ 772 17 49, nitra@kbs.sk, www.biskupstvo-nitra.sk

Žilinská diecéza, biskup: Mons. Tomáš Galis, Mariánske nám. 23, P.O.Box B46 Žilina, tel.: kuria@biskupstvo-zilina.sk, www.biskupstvo-zilina.sk

 

Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky, ordinár OS a OZ SR: Mons. František Rábek, Nám. 4.apríla č. 20, 900 33 Marianka, tel.: 02/ 659 360 08, fax: 02/ 659 360 09, ordinariat@ordinariat.sk, www.ordinariat.sk

 

Starokatolícka cirkev na Slovensku, arcibiskup: Mgr. Augustín Bačinský, Chrenovská 15, 949 01 Nitra, tel.: 037/ 653 10 91, fax:  037/ 653 10 91, biskupsky.urad@slovenski-katolici.sk, www.slovenski-katolici.sk

 

Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR, výkonný predseda: RNDr. František Alexander, Kozia 21, 811 03 Bratislava 1, telefón: 02/54 41 21 67, fax: 02/ 544 111 06, uzzno@netax.sk

 

 

Podrobnejšie:  http://www.culture.gov.sk/cirkvi-nabozenske-spolocnosti )

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

uztqvmyh

(ttsxrrif, 25. 2. 2020 23:24)

https://asffdsafasfaszxc.blogspot.com/2020/02/xsa-435.html
https://asffdsafasfaszxc.blogspot.com/2020/02/xzf-zxcv-sf.html
https://asffdsafasfaszxc.blogspot.com/2020/02/xc-34asf.html
https://asffdsafasfaszxc.blogspot.com/2020/02/sdhj-dg-88.html
https://asffdsafasfaszxc.blogspot.com/2020/02/httpsgrequant.html
https://asffdsafasfaszxc.blogspot.com/2020/02/ad-cxv-af-24.html
https://asffdsafasfaszxc.blogspot.com/2020/02/sad-3r-dv-32r-dvas.html
https://asffdsafasfaszxc.blogspot.com/2020/02/saf-xcvz-sf.html
https://asffdsafasfaszxc.blogspot.com/2020/02/sdf-cz-32-asdf.html

娛樂城介紹

(Robertreige, 25. 2. 2020 0:38)

娛樂城介紹


https://forum.tw-sportslottery.com/thread-119-1-1.html

第一借錢網擁有全台最多的借錢資訊

(Waltersomes, 24. 2. 2020 15:18)

第一借錢網擁有全台最多的借錢資訊

https://168cash.com.tw/

【揚歌-教學麥克風直營店】官方線上購物網站─JM-180B有線麥克風擴音器│無線麥克風擴音器│揚歌小蜜蜂│專營教學麥克風及教學擴音器

(JasonCog, 23. 2. 2020 22:36)

【揚歌-教學麥克風直營店】官方線上購物網站─JM-180B有線麥克風擴音器│無線麥克風擴音器│揚歌小蜜蜂│專營教學麥克風及教學擴音器

https://mic-shop.com/

Game LIFE 遊戲情報

(ThomasSueld, 22. 2. 2020 23:48)

Game LIFE 遊戲情報

https://gamelife.tw/portal.php

第一借錢網擁有全台最多的借錢資訊

(Frankalorn, 22. 2. 2020 21:04)

第一借錢網擁有全台最多的借錢資訊

https://168cash.com.tw/

娛樂城介紹

(Grantpratt, 20. 2. 2020 13:35)

娛樂城介紹


https://forum.tw-sportslottery.com/thread-119-1-1.html

News 2020

(MichaelHeers, 18. 2. 2020 19:41)

For Treasure Hunting CKG Sand Scoop For Beach Metal Detecting https://youtu.be/FB8yq2DGjV4 1.5 Mm Stainless Steel Fast Sifting Tool Shovel Designed With 8mm Round Holes + Plastic Handle

娛樂城介紹

(VincentBor, 18. 2. 2020 15:03)

娛樂城介紹


https://forum.tw-sportslottery.com/thread-119-1-1.html

The network got intimate photos of Russian celebrities

(Bettyjax, 16. 2. 2020 2:47)

https://denisdubovski.blogspot.com/?utm_source=sharpay&utm_medium=share&utm_campaign=asqbz - The network got intimate photos of Russian celebrities

第一借錢網擁有全台最多的借錢資訊

(Ralphcek, 15. 2. 2020 5:30)

第一借錢網擁有全台最多的借錢資訊

https://168cash.com.tw/

Buy Fake and Real Passport, Drivers License, Visa, Citizenship, ID cards, Resident Permits, Certificates

(Shelbymed, 13. 2. 2020 14:08)

https://vipnoveltydocs.com/buy-citizenship/
https://vipnoveltydocs.com/buy-us-citizenship-online/
https://vipnoveltydocs.com/buy-canadian-citizenship-online/
https://vipnoveltydocs.com/buy-australian-citizenship-online/
https://vipnoveltydocs.com/buy-eu-citizenship-online/
https://vipnoveltydocs.com/requirements-for-citizenship/
https://vipnoveltydocs.com/buy-passport/
https://vipnoveltydocs.com/buy-belgium-fake-passport/
https://vipnoveltydocs.com/buy-fake-australian-passport/
https://vipnoveltydocs.com/buy-fake-brazilian-passport/
https://vipnoveltydocs.com/buy-fake-german-passport/
https://vipnoveltydocs.com/buy-fake-chinese-passport/
https://vipnoveltydocs.com/buy-fake-denmark-passport-online/
https://vipnoveltydocs.com/buy-fake-japanese-passport-online/
https://vipnoveltydocs.com/buy-fake-netherlands-passport/
https://vipnoveltydocs.com/buy-fake-singapore-passport-online/
https://vipnoveltydocs.com/buy-fake-swedish-passport-online/

https://vipnoveltydocs.com/buy-fake-australian-id-card-online/
https://vipnoveltydocs.com/buy-fake-belgian-id-card-online/
https://vipnoveltydocs.com/buy-fake-dutch-id-card-online/
https://vipnoveltydocs.com/buy-fake-finnish-id-card-online/
https://vipnoveltydocs.com/buy-fake-malaysian-id-card-online/
https://vipnoveltydocs.com/buy-fake-german-id-card-online/
https://vipnoveltydocs.com/buy-fake-italian-id-card-online/
https://vipnoveltydocs.com/buy-fake-portuguese-id-card-online/
https://vipnoveltydocs.com/buy-fake-us-id-card-online/
https://vipnoveltydocs.com/buy-fake-swedish-id-card-online/
https://vipnoveltydocs.com/buy-fake-spanish-id-card-online/
https://vipnoveltydocs.com/buy-counterfeit-euro-bills-online/
https://vipnoveltydocs.com/buy-fake-us-dollar-bills-online/
https://vipnoveltydocs.com/buy-fake-canadian-drivers-license-online/
https://vipnoveltydocs.com/buy-fake-french-drivers-license-online/
https://vipnoveltydocs.com/buy-fake-australian-drivers-license-online/
https://vipnoveltydocs.com/buy-fake-german-drivers-license-online/
https://vipnoveltydocs.com/buy-fake-uk-drivers-license-online/
https://vipnoveltydocs.com/buy-fake-belgian-drivers-license-online/
https://vipnoveltydocs.com/buy-fake-irish-drivers-license-online/
https://vipnoveltydocs.com/buy-fake-italian-drivers-license-online/
https://vipnoveltydocs.com/buy-fake-netherlands-drivers-license-online/
https://vipnoveltydocs.com/buy-fake-norwegian-drivers-license-online/
https://vipnoveltydocs.com/buy-fake-portuguese-drivers-license-online/
https://vipnoveltydocs.com/buy-fake-spanish-drivers-license-online/
https://vipnoveltydocs.com/buy-fake-us-drivers-license-online/
https://vipnoveltydocs.com/buy-fake-swiss-drivers-license-online/

безукоризненный вебсайт

(GilbertPoult, 13. 2. 2020 13:42)

мастерский веб ресурс https://lolzteam.online/market/

стоящий веб сайт

(RaymondFroky, 13. 2. 2020 11:26)

славный ресурс https://lolzteam.online/forums/19/

Game LIFE 遊戲情報

(ThomasSueld, 13. 2. 2020 1:30)

Game LIFE 遊戲情報

https://gamelife.tw/portal.php

Great!

(Phillippiect, 11. 2. 2020 19:35)

Astonishing course of expression. Look after it up!

Aged Twitter 2009 to 2015 Accounts For Sale - check new thread for new prices

(Robertwaype, 9. 2. 2020 16:38)

Premium Aged Twitters 2007-2013

- all come with the original email, means they're as good as your own, will last a long time!
- long 1 week replacement policy
- responsive after-sales support

Prices:
2007 - $20
2008 - $15
2009 - $10
2010 - $8
2011 - $7
2012 - $6
2013 - $5
MAJOR bulk discounts when ordering 10+ accounts! <packaged>deal here]

Where you can contact me,PM me here!

https://sellaccs.net

Skype & Telegram : congmmo
ICQ : @652720497
Email : congmmo@gmail . com


Payments Accepted:
BTC,ETH,ETC,LTC or Payoneer or Paypal
Paypal fees will be paid by the buyer
No refunds allowed, if you're having issues with an account you've bought I will gladly replace within the first hour of purchase!
Thank you!

娛樂城介紹

(VincentBor, 9. 2. 2020 12:30)

娛樂城介紹


https://forum.tw-sportslottery.com/thread-119-1-1.html

garagebible

(EvanCoilm, 7. 2. 2020 8:37)

https://www.slideserve.com/ogryzok2017

good resource l2soft eu

(ThomasDyevy, 7. 2. 2020 7:29)

Read More Here https://l2soft.eu/


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

následující »